• เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Internet

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female , age 25 – 35 years
 • Bachelor or master degree in Human Resource
 • At least 2-5 year in Recruitment experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle Pension Benefits Obligation (PBO)
 • Support HR local and regional projects
 • Asia Employer Branding: Support the activities

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for full cycle of Recruitment
 • At least 2 year experience in Recruitment
 • Pro-active, willing to learn and Positive Thinking

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 5-7 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

26-May-17

 

Applied
 • 5 years’ directly experience in recruitment
 • Able to speaking and writing in English
 • 5 Day working

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Relevant experience of at least 2 years.
 • Master’s degree in sales/marketing/communication
 • English language proficiency

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่
 • งานจัดซื้อ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

26-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ขับรถได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM or other related field
 • 2 years of experience in Recruitment function
 • Passionate, Energetic, Confident and Committed

25-May-17

 

Applied
 • Recruitment, Payroll calculation
 • ISO documents
 • HRM, HRD and Job evaluation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle employee hiring process
 • To source right candidates
 • Monitor and expedite recruitment process

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years working experience
 • Good at English communication
 • Good at problem receiving and resolving

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • HR
 • Human Resource

24-May-17

 

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

24-May-17

 

Applied
 • Knowledge of Recruitment.
 • - Employee welfare including social security,
 • Diligence Allowance , Transport , Uniform , Bonus

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีทักษะการเจรจา / การสื่อสาร / มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23-May-17

 

Applied
 • background in Recruitment
 • Screening and interviewing
 • updates and analysis recruitment report

23-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age at least 24 years old
 • Degree in Chinese, HSK Level 5
 • At least 2 year experience in human resources mana

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานบุคคลด้าน HRD, HRM
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
 • ทำงานด้านสรรหาและว่าจ้าง

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานสรรหา คัดเลือกพนักงาน
 • รักษาความลับและข้อมูลของบริษัทได้ดี
 • มีความอดทนและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

23-May-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.