• เพศชาย /เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ อย่างน้อย 10 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 3 years in in quantity surveying practice
 • Understanding of EPIC project work flow

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical.
 • Experience in commercial building is advantage
 • Candidates at entry level will be considered.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Civil Engineer or relating field
 • 3-5 year experiences in Planning & Management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจรับงานก่อสร้าง
 • จบการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.