• Bachelor’s degree
 • Background in medical device regulatory prefered
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field.
 • Develop quality management system.
 • Exp. in ISO management organization .

7 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • มียานพาหนะเป็นของตันเอง

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ
 • ประสบกรณ์ 3-5 ปี
 • QC&QA

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.