• ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

26-May-17

 

Applied
 • Education : Bachelor of Science of relative
 • มีโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนตามความสามารถ

26-May-17

 

Applied
 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

26-May-17

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • Analytical, attention to detail, problem-solving

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years as Professional Safety Officer
 • Experience with ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Qualified as Professional Safety Officer

25-May-17

 

Applied
 • Knowledgeable in collections process & procedure
 • Able to travel and work in up-Country
 • 5 years of experience in Collections

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • Analytical, attention to detail, problem-solving

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 Year Experience
 • FMCG
 • Food Science

24-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in any field.
 • Develop quality management system.
 • Exp. in ISO management organization .

24-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Science or Engineer
 • 1 years of work experience in EMS, OHSMS, QMS
 • Good command of English both written and spoken

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.