• เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

22 hours ago

 

Applied
 • Have experience QA/QC in food factory 1 year up
 • Responsible for third audit and internal audit
 • Do equipment calibration

22 hours ago

 

Applied
 • Key Position reporting to VP (Technology)
 • High Opportunity to learn and for career growth
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, age 24-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored Mechanica
 • Good knowledge about Market Claim

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experiences software testing,Test case
 • SQL Statement, Store Procedure, Query
 • software development life cycle

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส2
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างนี้ 1-2 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Bachelor of degree in Engineer related field
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field.
 • Experience in motorcycle manufacturer.
 • Experience in QA, QC in automotive parts business.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย, หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกร
 • ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Control, review and approve use of RM, semi FG, FG
 • Adhere to FSSC 22000 standard
 • Degree in science - Polymer and food knowledge

20-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานหรือสายการผลิตแปรรูปอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูงบริหารบุคลากรได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง, อายุ 24 - 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company occupying
 • Able to obtain a deep knowledge

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • General knowledge : Able to communicate in English
 • Able to use computer (excel, word, power point),

20-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 years experience in QC/QA job is preferred
 • Bachelor of Science in Microbiology/ Biotechnology
 • Knowledge in chemical methodology is preferred

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Male or Female between 27-32years
 • Have experience in ISO 9001/14001

19-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • อายุ (ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง22-27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ในระบบ QMS , ISO9001, ISO14001

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

18-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือ Technician ได้ดี
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 0 - 3 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • design or defect motor or compressor part PCB assy
 • Electrical engineering, Electronic engineering
 • Good command of English

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีวิทยาศาสตร์ หรือ Food Science
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความเย็น
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AIR DRYER

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

18-Oct-16

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลควบคุมตารางการทำงานในการรับ-ส่ง VDO content
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงาน
 • พิสูจน์อักษร, ดำเนินการแก้ไข, ค้นคว้าเพิ่มเติม

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 21-25 years
 • Bachelor’s Degree in science (Chemistry)
 • Good command of written & spoken English

18-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

18-Oct-16

 

Applied
 • •Total maintenance of lab by taking care of equip
 • •Minimum B.S. in food science, food microbiology,
 • •Adequate knowledge in food safety, quality, pro

18-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

18-Oct-16

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้

17-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.3,ม.6 หรือปวช.สาขาโลหะการ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

17-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer science
 • Minimum of 3 years experience in Quality Control
 • Knowledge in Software test plan,Automation testing

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years relevant experience
 • Inspection for chemical products
 • Good command in English

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.