• ปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนควบคุมคุณภาพ มีประสบการณ์
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้เป็นอย่างดี
 • เวอร์เนียร์ ไมโคร CMM Projector profile ฯลฯ

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 20-35 years old
 • Diploma holder in mechanical
 • Experience in QA/QC not less than 3 years

5 hours ago

 

Applied
 • Quality Control
 • FMCG
 • Food Science

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Create a quality control program in manufacturing
 • Develop QA, QC and supervising QMS System
 • Start working immediately is an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • At least 3 years of experience in management lev
 • Able to work in Saraburi Province

10 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs exp in Quality Control for GAS industry
 • ISO17025/ 14001/9001 Certifiled
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Study/prepare completed vehicle inspection process
 • Support training course for inspector
 • Conduct complete car sampling inspection plan

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control for in process, raw material & lab
 • Ensure lab equipment are in good condition
 • Ensure QC are conduct correctly and efficiently

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพ 5-10 ปีขึ้น
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

22 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with Production, R&D,HR,Purchasing
 • Manage and control performance of QC staffs
 • More than 2 years experience in quality Assurance

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Control quality product, OEM Product in country
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical science
 • วิศวกรเคมี, วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ
 • Male, 22-28 years old.

22 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งานด้านจุลชีววิทยา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิชาเอกสาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ Lab

22 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

22 hours ago

 

Applied
 • Associate’s Degree in Business or related field.
 • Maintains a comprehensive filing system
 • Manages the operation of document control center

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control
 • Engineer, Industrial, Factory, Mechanical
 • air conditioner

27-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 21-35 ปี มีสัญชาติไทย
 • ม.6 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า

27-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Age 25 - 30 years
 • Can work under pressure

27-Mar-17

 

Applied
 • Manage and monitor the activities of QA/QC
 • Represent the company to vendors, customer
 • Provide training to staff

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Devising and establishing a company's quality
 • Response for the overall work of the department
 • Manage and take care of the environment

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เป็นผู้นำทีมงานวางระบบมาตราฐานฮาลาญ

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 -4 ปี

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจแบตเตอรี่รถยนต์ เวลาเข้า-ออกไปต่างประเทศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวช-ปวส

24-Mar-17

 

Applied
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
 • ควบคุมการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนดและความต้องการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or related field.
 • Experience in management level Quality Control
 • Able to work in Saraburi Province

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านอุตสาหการ
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001,TS16949

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ในระบบ QMS , ISO9001, ISO14001

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control
 • ISO system
 • welcome new graduate

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Mechanical
 • 0-1 years’ experience in Quality Engineering.
 • Knowledge in ISO/TS16949, would be advantage.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work under pressure, good team player
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • บริษัท ก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี
 • จ้างเป็นรายเดือน
 • มีโบนัสประจำปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.