• ประสบการณ์ในกระบวนการตรวจสอบ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

20-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ป. ตรี วิศกรรมไฟฟ้า
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.