• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • Test modern web based applications
 • Design application
 • Collaborate and Communicate ideas

13 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, aged 27 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 2-3 years as Underwriter for Property, IAR, CAR

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any engineer fields
 • 2-10 years of working experiences in QA or QC
 • Good knowledge in automotive system

21 hours ago

 

Applied
 • Experience in QA of automotive manufacture
 • Supervisor & Advisor Skill
 • Good command of both spoken & written in English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Lead and own quality strategy
 • Ability to code in any programming languages
 • Good communication and interpersonal skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Exp. with ‘Big Data’ technology: Hadoop,Vertica
 • QA Exp. in messaged based systems: kafka, MQ
 • Test Automation development

21 hours ago

 

Applied
 • Leading, managing and developing team
 • Agile and Test Automation experience
 • Good command of English communication

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead test strategy of assigned projects
 • Good experience in automation testing
 • Coaching small group of QA engineers

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Eduducational background in Pharmaceutical
 • Good Command in English
 • 3 years of experience in QA or QS

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing
 • ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร

21 hours ago

 

Applied
 • Wire bone, die bone knowledges, QA/QC processes
 • Exxcellent in Eenglish language
 • ISO 9000/14001, customers/ supplier support

21 hours ago

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy.
 • Minimum 3- 5 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Good command in English

21 hours ago

 

Applied
 • Work with high quality modern mobile & web app
 • International environment with foreign projects
 • Take part of building up the QA team

21 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • auditing
 • quality assurance
 • statistics

19-Jan-17

 

Applied
 • To monitor and maintain ISO 9001:2015 documents
 • Update and distribute any change of ISO 9001:2015
 • Follow up on Change Notice document

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead Quality Assurance
 • QA (Automation Test)
 • QA (Front-End)

19-Jan-17

 

Applied
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Develop and establish quality assurance measures
 • Prepare and deliver reports, recommendations
 • Is involved in the design, specifications, develop

19-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
 • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree with specialization in IT.
 • 1+ years experience in Web Quality Assurance.
 • New Graduates are also welcome

18-Jan-17

 

Applied
 • Review Requirement and Technical Design Document
 • Create and Review Test Plan
 • Report Testing status

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Experience in management 10 years
 • Bachelor degree in Engineering

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

18-Jan-17

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master of Science
 • Experience in the animal feed business
 • Responsible for ensuring products

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • 1-3 years in QC or QA
 • Able to communicate in English.

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • Male/female, aged 38-45 years old.
 • Good command of spoken and written English.

18-Jan-17

 

Applied
 • Quality Assurance (airline/aviation)
 • Familiar with Thai Civil Aviation regulations
 • Trained as an auditor

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Supplier Quality Assurance
 • Supplier qualification programs
 • Good in English communication

18-Jan-17

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in Collections
 • Knowledge in Collection training & Coaching skill
 • Collection QA Tools and Knowledge

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Scienceor related fields
 • Good command of English
 • 5 years’ in Quality Control and Quality Assurance

17-Jan-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Able to get oversea training at Malaysia
 • At least 5 years experience in engineer

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

17-Jan-17

 

Applied
 • Accounting, Information Technology
 • database and information management
 • Computer Science, Management

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • Strong Knowledge of Quality Assurance Processes
 • Plan, arrange and organize a periodic management

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.