• ประสบการณ์ในกระบวนการตรวจสอบ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female,Thai Nationality.
 • Bachelor's degree of Engineering,Electronics.
 • Good command of English both written and spoken.

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing
 • ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Create Software Test Plan -Test Case.
 • Experience in Java, C, C++, C#, Oracle programming
 • Evaluate and Communicate Test Results and Report

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

19-Feb-17

 

Applied
 • Review Requirement and Technical Design Document
 • Create and Review Test Plan
 • Report Testing status

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • Manage and control Quality Management section
 • Manage and lead subordinate performance
 • Manage and make decision on quality issues

17-Feb-17

 

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

17-Feb-17

 

Applied
 • Fluency in written and spoken English.
 • Experiences in quality assurance are advantage.
 • Team player with ability to work independently

17-Feb-17

 

Applied
 • Maintain and improve quality within company
 • Assist Mgr. to manage Principal and Cert. audits
 • Experience in Cold Storage in F&B industry

17-Feb-17

 

Applied
 • QA Exp. with ‘Big Data’ technology: Hadoop,Vertica
 • QA Exp. in messaged based systems: kafka, MQ
 • Test Automation development

17-Feb-17

 

Applied
 • Leading, managing and developing team
 • Agile and Test Automation experience
 • Good command of English communication

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead test strategy of assigned projects
 • Good experience in automation testing
 • Coaching small group of QA engineers

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead and own quality strategy
 • Ability to code in any programming languages
 • Good communication and interpersonal skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Life sciences, preferred Chemistry
 • 10 yrs experience at least, in strong companies
 • Strong background in Lab and in Quality management

17-Feb-17

 

Applied
 • Software Tester,Quality Assurance, QA
 • Software development, SDLC, Agile
 • Good English ,Communicate in english

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Software Quality Assurance
 • Develop and execute Quality Assurance Strategy
 • Manage or perform testing and quality control

16-Feb-17

 

Applied
 • Chemical Manufacturing Industry, QC/QA Functions
 • Pharmaceutical
 • root cause investigation

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Master Degree in Pharmacy
 • Management System and local SOPs.
 • Good knowledge of cGMP/GLP

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิ ปวส.ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 32 - 40 years old
 • Degree in Food sciences, food technology
 • Good command in English skill

16-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน Food Science, Food Technology
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • เดินทางปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Regional Quality Assurance
 • Quality Improvement
 • Quality Trouble in Process or Market Complaints

16-Feb-17

 

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-years experience in Software Testing of Web App
 • Good knowledge of SDLC, Programming Skill

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in Quality Assurance
 • Strong leadership skills
 • Engineering or related field graduate

16-Feb-17

 

Applied
 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 3 years management experience within a large scale
 • Experience with customer APQP and PPAP.

16-Feb-17

 

Applied
 • The preparation of the companies QA manual control
 • Control and the distribution of all the companies
 • Monitor all quality related activities

16-Feb-17

 

Applied
 • Check and evaluate system development quality
 • Arrange systematic to test project
 • Analyst cause and introduce solution

16-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, age between 25-45 years old
 • Bachelor Degree (or higher) in any fields
 • 3 years (or more) experience in quality position.

15-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in test processes
 • Experience in software testing automation
 • Knowledge of SQL Statement

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

15-Feb-17

 

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

15-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35ปี ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ ขับรถยนต์ได้ ทำงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์ด้าน Audit หรือธุรกิจการบินพิจารณาพิเศษ

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences.
 • Experience with quality assurance activities.
 • Good command of spoken and written English.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only ,25-35 yr.
 • Testing business requirement coverage within time
 • Develop Test Case and Test scripts.

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

15-Feb-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบ tast case และ test plan ได้
 • สามารถติดต่อกับลูกค้าภายนอกได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.