• เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานด้าน QC/ QA

14 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
  • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 hours ago

 

Applied
  • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.