• สามารถใช้ SQL Languge ,VB.Net,Web Application
 • Application Testing
 • Thai national only

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 23-30 years
 • Professional experience in ISO Management
 • Bachelor’s in the field of ME, Auto Engineering

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มนุยสัมพันธ์ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่
 • ตรงต่อเวลา

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-8 years in Quality Engineer Function
 • Fluent English communication
 • Good logical thinking and strong leadership

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Quality Assurance
 • Defect Analyze
 • Automotive part Company

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jul-17

 

Applied
 • Software Quality Assurance
 • Software Testing
 • Test Cases, Test Scripts

30-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.