• เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา Food Science
 • ประสบการณ์ด้านงาน QA และ R&D
 • ประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ GMP HACCP BRC

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านระบบ ISO 9000:2015
 • วางแผนการตรวจคุณภาพในองค์กร ให้ได้มาตรฐานตามระบบ
 • ควบคุม ให้มีการประยุกต์ใช้ระบบ,ทบทวนของฝ่ายบริหาร

02-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ทางสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge ISO/TS16949, ISO14001
 • Experience 2 years up for Automotive part.
 • Male or Female Age 25-35 years.

24-Nov-16

 

Applied
 • บริหารการจัดทำและพัฒนาระบบ ISO
 • รับการตรวจติดตามระบบจากหน่วยงานภายนอกและลูกค้า
 • ประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.