• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติ หรือกฎหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน :2-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบคุณภาพ
 • เอกสารต่างๆในระบบ ISO/TS16949:2009
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949:2009

27-Apr-17

 

Applied
 • บริหารระบบคุณภาพต่างๆขององค์กร
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้าน QMR
 • ISO 9001 , ISO 13485 , GMP อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี จบ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน ISO9001 : 2015

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ เช่น BSCI,FSSC, BRC เป็นต้น

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.