• ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารคุณภาพ ISO ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติ หรือกฎหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน :2-5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • Quality Management
 • Quality Assurance/ Quality Control
 • Jewellery industry are preferred

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Nursing background
 • Familiar with ISO 9001-2015
 • 3 years min. in handling Quality Management System

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี จบ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน ISO9001 : 2015

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.