• มีประสบการณ์ในระบบ ISOTS16949, ISO9001 , ISO14001
 • มีประสบการณ์โรงงานPlasticInjectionMolding Factory
 • มีทักษะในการฝึกอบรมและจูงใจให้บุคลากรทำงานระบบISO

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารระบบคุณภาพต่างๆขององค์กร
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้าน QMR
 • ISO 9001 , ISO 13485 , GMP อย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลระบบงาน ISO

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบคุณภาพ
 • เอกสารต่างๆในระบบ ISO/TS16949:2009
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949:2009

25-May-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ผ่านการอบรม ISO 9001

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.