• ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5-8 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสือสารและประสานงานได้ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree in
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experience
 • Very Good English communication
 • Salary 18,000 or above, Mon-Sat

19-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jul-17

 

Applied
 • least 5 years in QMR
 • Experience in implementing ISO & ISO/TS16949
 • Male or Female, age between 30-40 years

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

17-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

17-Jul-17

 

Applied
 • QMR,Quality Management Representative, Oil&Gas
 • ISO , ISO 9001, 14001, TS, 16949 , Define
 • management , audit

14-Jul-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ผ่านการอบรม ISO 9001

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.