• เพศชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Age 35 years old up.

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Age 35 Years old
 • Bachelor Degree in Engineering field (any major)
 • Strong English language in business level

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • QA/QC metal fabrication
 • Be able to work on Saturday
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Offshore Jacket, Platforms & Deck fabrication
 • AWS-SCWI or CSWIP-3.2, ISO 9001, NDT Level III
 • Structural drawing, Piping Isometric drawing, P&ID

12 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Linguistic Quality Assurance
 • native speaker in the Thai language
 • Media/Creative Content

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

18 hours ago

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 Years Experienced in Quality Control Supervisor
 • Sound knowledge in TQM, SPC and IATF16949
 • Storng Leadership, Interpersonal skills

18 hours ago

 

Applied
 • Huge Automtovie MFG, Stamping& Press process
 • Prefer Bachelor degree of Engineering
 • Good communication in English

18 hours ago

 

Applied
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Coordinating repairs in both Thailand and Europe
 • quality control of all merchandise sold in fashion

18 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบสารพิษตกค้างในวัตถุดิบ
 • ปฏิบัติตามแผนสอบเทียบภายในของเครื่องมือ
 • ดูแลงานตรวจสอบบรรจุภัณฑ์

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Health insurance for all full-time staff
 • Travel insurance for all QC team
 • Travel allowance when working overseas

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in science based subject
 • First-hand experience of physica
 • Testing and approving in-coming Raw materials

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ด้านเป็นหัวหน้างาน 1 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบงาน

18 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Engineering
 • 15 years' experience in QC
 • Perfect knowledge of MS word and Excel

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

18 hours ago

 

Applied
 • to utilize your skills to expand their business
 • to get promotion if you perform well
 • to grow with the company

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead, train and develop QA/QC team members
 • Define,organize and control all Quality Assurance
 • Ensure Customer requirements for all Quality

18 hours ago

 

Applied
 • B ,SC in an Engineering discipline
 • Post Graduate in Management related area is a plus
 • Oversea Base

18 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบคุณภาพ
 • ดำเนินการตรวจสอบติดตามภายใน
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Agriculture
 • Minimum 3 years experiences in Post-Harvest
 • Has experiences in Food-Agro industry

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

29-May-17

 

Applied
 • Able to work under pressure
 • Communicate in Japanese is an advantage
 • Good computer skill

29-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มี่ความรับผิดชอบต่องานสูง มีความละเอียดรอบคอบ

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งาน word
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

29-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 23-30 years old
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experience 1 year in Qc Staff related fields

29-May-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Food science
 • 3-5 years experience in food quality control

29-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง, อายุ 28-35 ปี จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

29-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สนับสนุนระบบจัดการคุณภาพและดำเนินการแก้ไขป้องกัน
 • ทักษะการจัดการและคิดวิเคราะดี แก้ปัญหา เชิกรุก

29-May-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ดูแลงานWire Cut
 • งานตัด เจียร์แม่พิมพ์

29-May-17

 

Applied

QC/QA

Trakul Thai Products Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต
 • สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • Experience in QA/QC function
 • Knowledge TS16949 will be advantaged
 • Good command of English

29-May-17

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 -4 ปี

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronic/Electrical/Mechatronics.
 • 1-3 years in QC/QA at factory.
 • Able to work in Samutprakan area.

29-May-17

 

Applied
 • Experiences in QA / QC - automotive 10 yrs+.
 • Good at English / Japanese +
 • Smart , Strong & Flexible - modern Japanese

29-May-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC QA มากกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานชำแหละไก่,โรงงานด้านอาหาร
 • ปฏิบัติงานโรงงานชำแหละไก่ปราจีนบุรี

29-May-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering
 • 2-3 years of experience in Quality Control
 • Fluent English communication

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
 • ควบคุมการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนดและความต้องการ

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

29-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

29-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.