• ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Average command of English and Japanese

22-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male 23-26 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • For support QC, QA/R&D job

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1-2 years of experience
 • Controlling documents concerning quality system
 • Knowledgeable in ISO/IEC 17025, GMP

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge in QA/QC Forging Process
 • Knowledge in CNC Machine
 • TS16949, 9001, 10004

21-Apr-17

 

Applied
 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of machining processes
 • Proficient in Quality Tools
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must

21-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานของเครื่องประดับ
 • ตรวจสอบความต้องการเครื่องประดับเป็นข้อมูลจำกัด
 • ตรวจสอบข้อพกพร่องของโลหะเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • Maintain and improve the quality control system
 • Verify in process problems & implement improvement
 • Operate the calibration system

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in QA, QC with manufacturing
 • PPAP, GD&T, and ISO/TS 16949
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ จบหลักสูตร รักษาดินแดน

21-Apr-17

 

Applied
 • tester/QA
 • travel industry
 • flexible working time

21-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ HAMMERING TEST ของชิ้นงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied

QC/QA

Trakul Thai Products Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์/ยอดงานในกระบวนการผลิต
 • สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา และอื่นๆตามที่ได้รับมอ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

21-Apr-17

 

Applied
 • Male of female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA injection for Automotive
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Petrochemical or Chemical knowledge
 • Good command in English skill
 • Working only Monday to Friday

21-Apr-17

 

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC QA มากกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานชำแหละไก่,โรงงานด้านอาหาร
 • ปฏิบัติงานโรงงานชำแหละไก่ปราจีนบุรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Strong knowledge in quality management system
 • 2 years up experience in QE/QC
 • Good knowledge/statistical /problem solving

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส
 • ตรวจรับวัตถุดิบ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลและตรวจสอบงานด้านคุณภาพ รับข้อร้องเรียนลูกค้า
 • จัดทำเอกสารการตรวจสอบงาน และแก้ไขปัญหางาน
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • 7 years’ experience in QC related work
 • Good attitudes and high enthusiasms
 • Control and follow up PPAP from supplier

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years’ experience in QC related work
 • Solving Problem of Non-Conformity parts
 • Control and preparation customer PPAP

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • B ,SC in an Engineering discipline
 • Post Graduate in Management related area is a plus
 • Oversea Base

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะในกระบวนการชุบ
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวางแผนงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • Complex problem-solving & Communication skill
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Confidence, patience, politeness, tact

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Male/female, aged 30-33 years old
 • work 4 days and stop for 2 days on a night shift
 • 1-3 years’ experience from a food and beverage

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 3 year experiences

20-Apr-17

 

Applied
 • QC Team Leader
 • Garment Factory in Laos
 • Good Salary and benefits

20-Apr-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

20-Apr-17

 

Applied
 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • Male, Age between 35-45 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering or Quality
 • Have experience in a related field for 5 years

20-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Agriculture
 • Minimum 3 years experiences in Post-Harvest
 • Has experiences in Food-Agro industry

20-Apr-17

 

Applied
 • สารมารถปฎิบัติงานในห้อง Lad หรือเคยผ่านการทำงาน
 • สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ เช่น AAS,HPLC,ICP
 • สามารถทำงาน6 วันได้

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช./ปวส ทุกสาขา
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS 16949

20-Apr-17

 

Applied
 • QA
 • QC
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต

20-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • High Vocational Certificate in any related filed
 • 5 years working experience in Quality Assurance
 • Have an experience in ISO 9001, ISO 14001

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

20-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in food science
 • 3-5 years working experience in Food Quality

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.