• เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

12 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

17 hours ago

 

Applied
 • Able to work under pressure, good team player
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

29-Mar-17

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ ซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา

29-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, age 28-31 years old
 • Bachelor’s degree in Engineer or related filed.
 • Good command in English (Toeic >600)

29-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
 • ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ISO9001:2015, ISO14001:2015

29-Mar-17

 

Applied
 • Automotive manufacturing Company
 • Control of production quality
 • Customer requirement (APQA, PPAP)

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

29-Mar-17

 

Applied
 • Study/prepare completed vehicle inspection process
 • Support training course for inspector
 • Conduct complete car sampling inspection plan

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • •Support customer complain
 • Checking quality of new model parts.
 • Bachelor’s degree in Engineer

28-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

28-Mar-17

 

Applied
 • Visit supplier or customers site
 • Co-operation between customer and supplier in need
 • Make the quality sheet for automotive section

27-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Age 25 - 30 years
 • Can work under pressure

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • QC/QA
 • SQE
 • Automotive

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ-ควบคุมคุณภาพงาน
 • ปวช.ขึ้นไป
 • สมัครผ่านทาง Apply Now

24-Mar-17

 

Applied
 • ด้านตรวจติดตามงานด้านคุณภาพ
 • ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางด้านกายภาพ

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งQC เกี่ยวกับโลหะ
 • มีความรู้ในระบบ 5ส ไคเซ็น QCC Lean
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.