• ดูส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม

18 mins ago

 

Applied
 • Age (อายุ) : 25-32 years
 • Sex (เพศ) : Female
 • Bachelor degree in science.

6 hours ago

 

Applied
 • 10-15 years of experience in QAQC from EPC
 • Degree in engineering, MEP background is required
 • Experience in phamaceutical, chemical, F&B project

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age 22 - 28 years old or above
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3-5 years experience in QA

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B ,SC in an Engineering discipline
 • Post Graduate in Management related area is a plus
 • Oversea Base

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree with specialization in IT.
 • 1+ years experience in Web Quality Assurance.
 • New Graduates are also welcome

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านงานวิจัยอย่างน้อย 3 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • QA Manager
 • QA Manager Food Fields
 • QA Manager Food

6 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบผ้า ทั้งผ้าดิบ
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทางกระบวนการQA วัตถุดิบ งานGarment

6 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of experience in QA or QC
 • Worked in production for medical devices
 • ทำงานวันเสาร์ได้, location ลาดกระบัง

6 hours ago

 

Applied
 • Review Requirement and Technical Design Document
 • Create and Review Test Plan
 • Report Testing status

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 40 years old
 • Experience in management 10 years
 • Bachelor degree in Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

6 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

6 hours ago

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

6 hours ago

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Male, age over 32 years old
 • Good command of Japanese& English
 • 7yrs in QA/QC with Automotive field (Injection)

6 hours ago

 

Applied
 • Holding valid Thai DCA Aircraft Maintenance Engi
 • Minimum TOEIC 550
 • Prefer residence in Nakhon Si Thammarat Province

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 30-35
 • Knowledge with Quality Management and ISO 9000
 • Good command of English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

6 hours ago

 

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical or Polymer Engineering
 • 10- 12 years’ experience in the industry
 • 35-45 years old

6 hours ago

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

6 hours ago

 

Applied
 • QA Engineer, QA Manager
 • Quality System
 • Quality of Process & Product

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master of Science
 • Experience in the animal feed business
 • Responsible for ensuring products

6 hours ago

 

Applied
 • Male, age above 35 years
 • Graduated from Welding Engineer.
 • Positive attitude to work

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • 1-3 years in QC or QA
 • Able to communicate in English.

6 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Engineering is preferred
 • Having experience in food exporter
 • Possess analytical and also leadership skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science, Industrial
 • Male/female, aged 38-45 years old.
 • Good command of spoken and written English.

6 hours ago

 

Applied
 • Quality Assurance (airline/aviation)
 • Familiar with Thai Civil Aviation regulations
 • Trained as an auditor

6 hours ago

 

Applied
 • Female only, age not over than 35 years old
 • Has knowledge as a leader for more than 3 years
 • Understand and can use inspection instrument

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Very good command of English
 • Working experience of 15 yrs; 3 yrs as Manager
 • Can work in SARABURI

6 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น
 • จัดทำ Quality Report ให้กับหัวหน้างาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Expertise for Medical/Pharma Manufacturing
 • Well-rounded in system of GMP/HACCP/ISO
 • Good in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Supplier Quality Assurance
 • Supplier qualification programs
 • Good in English communication

6 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Qualified to ISEB/ISTQB Foundation level
 • Excellent team leadership & communication skills
 • Generate high quality test strategies, test plans

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงาน New Model
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ New Model
 • สามารถใช้ CMM, Auto CAD, Solidwork ได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Controlling project quality
 • Ensuring projects follow customer specification
 • Representing the project team during customer

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ในงาน / หรือห้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in a big automotive group
 • Successful candidates can look forward
 • Loyal and hard-working performers will be reward

6 hours ago

 

Applied
 • 5 yrs + exp in QA/ QC
 • Skills in SPC, CIP, Statistical techniques
 • Good Command of English

12 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าใหม่ก่อนออกสู่ตลาด
 • การพัฒนาระบบการตรวจคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการเป็นผู้นำ

14 hours ago

 

Applied
 • Male , age 32 - 41 years
 • Bachelor Degree Related
 • 7 years experience

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree
 • Experience in Sanitary ware
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • Age: > 22 years old
 • Degree / Major in Engineering
 • To investigate the product quality report (PQR)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

17 hours ago

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

18 hours ago

 

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science & Work in Food Ingredients
 • Dealing with products over 100 SKU in Food MFG
 • Able to lead team for inspecting food ingredients

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.