• เคยผ่านงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม 2 ปี
 • ชาย / หญิง
 • 20 - 30 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

16 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ปวช. – ปวส.
 • ขยัน อดทน และมีทักษะในการเจรจา ละเอียด
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 23 - 30 years old up
 • Bachelor’s degree in administration or related
 • TOEIC Score at least 400 points

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

16-Feb-17

 

Applied
 • Regional Quality Assurance
 • Quality Improvement
 • Quality Trouble in Process or Market Complaints

16-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35ปี ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ ขับรถยนต์ได้ ทำงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์ด้าน Audit หรือธุรกิจการบินพิจารณาพิเศษ

15-Feb-17

 

Applied
 • Visit supplier or customers site
 • Co-operation between customer and supplier in need
 • Make the quality sheet for automotive section

14-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
 • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.