• เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to work independently
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits
 • Opportunity to grow with the company

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4 mnths.,Med Ins.,OT,Meal,Company Bus
 • Automotive Steel Parts Mfg. & Trading
 • No experience is required

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง, อายุ 24 - 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in Quality Assurance.
 • Basic knowledge of GMP, HACCP, Food Safety.
 • Able to work on shift.

19-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ISO, งานควบคุมคุณภาพ
 • รู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และงานควบคุมเอกสาร
 • มีประสบการณ์งานด้าน QA/QC อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้งานด้านระบบงานเอกสารอย่างน้อย 2 ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • At least 1 year experience in related field.
 • Japanese language will be advantage.
 • Good command in English with computer literacy.

18-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 2 mths.,Full Attend, Other allowance
 • Japanese Auto Plastics Parts Trading
 • Fresh is very welcome

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.3,ม.6 หรือปวช.สาขาโลหะการ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

17-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 27 years old up
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.