• งานตรวจสอบคุณภาพทางด้านการบิน
 • 1-2 years’ experience in Aircraft Maintenance
 • TOEIC score 550 within 2 years

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • สถิติ / Data Analysis (MIS)
 • ประสบการณ์ในงานเครดิต
 • สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

13 hours ago

 

Applied
 • Responsible in executing trainings
 • Responsible in executing the codes and standards
 • Fresh College graduates

22 hours ago

 

Applied
 • International working environment
 • Stable working environment
 • High-end technical product

26-Oct-16

 

Applied
 • Ensuring that Thai DCA Regulations, TAS mandatory
 • Conduct all activities concerning to health
 • Carry out audits and report all Non-Conformances

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโลยีการอาหาร,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สร้างและแก้ไข QID ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในระบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการ/วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experience in Software Testing of Web Service
 • Good Software Testing knowledge and Process

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25 years old up
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Experience in technical document preparation

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.