• จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

51 mins ago

 

Applied
 • Review and communicate all purchasing tasks
 • Lead the plant purchasing team and improve team
 • Drive cost saving productivity and work

54 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience in Purchasing
 • Ackhowledge in Chemicals or related material.
 • Good command of spoken and written in English

18 hours ago

 

Applied
 • Manage work load for everyone on the team
 • Lead, train and supervise team members
 • Support all functions to source new alternative

24-May-17

 

Applied
 • degree in Engineering, Economics or any related
 • 3 - 5 years plus experience in a Purchasing
 • Understanding of a sense of urgency

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหา ทางด้านผักและผลไม้สด
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ดี

24-May-17

 

Applied

PURCHASING SUPERVISOR

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male, age between 25 - 40 years
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3 years for experience in deeply purchasing

24-May-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผน การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์การจัดหา จัดซื้อสินค้าในอุตสาหกรรม

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Technical Purchasing.
 • Have knowledge in Purchasing process.
 • Good interpersonal & good negotiation skills.

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • บริหารควบคุมงานจัดซื้อ สต๊อกสินค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

20-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือประมง
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา / คัดเลือก Supplier ที่มีประสิทธิภาพ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • Purchasing with the best conditions, good quality
 • 5 years experience in procurement
 • Multi-tasks and work under pressure

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.