• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ Parts electronics

13 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ ของแห้ง ของสด ต่อรองราคา
 • เปรียบเทียบราคา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ขยันซื่อสัตย์ อดทน

22 hours ago

 

Applied
 • e.g. minimum education, years of experience requi
 • e.g. salary, perks, development opportunities
 • Japanese company

24-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ
 • มีความซื่อสัตย์ , รับผิดชอบ

24-Feb-17

 

Applied
 • Food Distributor
 • Young Company
 • Great Team

24-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for overall purchasing functions
 • Process order according to MRP
 • Follow up order confirmation and evaluate order

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

 

Applied
 • Fluent English
 • CTW Office
 • Diverse team

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อและประสานงานจัดซื้อจากต่างประเทศ
 • มีความชำนาญในการสื่อสารภาษาจีน
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้าให้ส่งตามกำหนด
 • สรรหาผู้ขายรายใหม่ และเปรียบเทียบราคา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์จัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • รับผิดชอบด้านงานเลขานุการขอผู้บริหาร

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • International company
 • Coordinate and issue Purchasing Order (PO) to HQ
 • Proficiency in English and computer literacy

24-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, age 22-35 years old.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • 3 years experience in import and export

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
 • หา Supplier ใหม่ๆ ไว้เทียบกับ Supplier ที่มีอยู่
 • ติดต่อหา ราคา เทียบราคาจาก Supplier

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์

24-Feb-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการผลิต
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • สั่งซื้อและสั่งทำสัญญา

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • จัดหาซัพพลายเออร์(ทั้งในและต่างประเทศ)
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

24-Feb-17

 

Applied
 • Fluent in English skills
 • Good negotiation and communication skills
 • Result focused

23-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Strong negotiation, leadership and communication
 • Accurate and reliable

23-Feb-17

 

Applied
 • Able to work in China or other relocation
 • Good command of Chinese and English
 • Experience in Purchasing or related field

23-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in oversea purchasing
 • Understanding of import part oversea purchasing
 • Good communication in English

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in a food-purchasing
 • High degree of proven negotiating skills
 • English proficiency and Computer literacy; Excel

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาตามที่ได้รับข้อมูล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Feb-17

 

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดหาและคัดเลือกผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้ขายบรรจุภัณฑ์
 • ติดต่อและประสานงานกับ โรงงานผลิตในเครือ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือหญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

23-Feb-17

 

Applied
 • Min of 2 years in a planning/procurement
 • Must be able to communicate in English
 • MRP/ERP experience is preferred

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประการณ์การจัดซื้อโรงงาน 2 ปี (ประเภทไม้อัด)
 • มีทักษะการสื่อสาร/เจรจา/ต่อรอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years of experience in purchase
 • Good command of English language
 • Bachelor’s degree in economics

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in related fields.
 • Having 2 - 5 years working experience

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดซื้อและจัดหาสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำ P/O
 • ต่อรองราคา ประสานงานกับ Supplier และฝ่ายต่าง ๆ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงาน
 • รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ
 • มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 ขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for purchasing
 • Experience from Food or Pharmaceutical is a plus
 • Good command of English(TOEIC 650)

23-Feb-17

 

Applied
 • งานธุรการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบความท้าทาย

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านจัดซื้อ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง, ชาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบเอกสารด้านการจัดซื้อ

23-Feb-17

 

Applied
 • Good command in English & Chinese
 • 1-2 years working in purchasing role
 • Strong Team player with positive working attitude

23-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่สีลมหรือที่โรงงานอยุธยา
 • มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.