• ติดต่อประสานงานภายในองค์กรณ์และ Vendor คู่ค้า
 • ติดต่อ Vendor คู่ค้าในการสั่งซื้อ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์เบื้องต้น

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • Interpersonal
 • English communication
 • Automotive

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • degree in business administration or related field
 • 5 years experience in procurement
 • Experience operating within a change-management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 yrs. experience in purchasing/procureme
 • Knowledge in Basic ISO methodology
 • Prepare and manage procurement plans

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
 • ที่อยู้ปัจจุบัน บางนา
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or related field.
 • min.2 years experience with high social skill
 • Negotiation skills, English language proficiency

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration or an
 • Experience 3-4 years in Purchasing, Import Handing
 • Good English and Computer skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years working experience in Merchandis
 • Thai nationality, Bachelor’s Degree or higher
 • Product knowledge in food science is a plus

7 hours ago

 

Applied
 • Purchasing
 • Oversea Purchasing
 • Supplychan

7 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 35 - 45 ปี /มี Self Motivate
 • การศึกษา MBA หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างหรือด้านอสังหาริมทรัพย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัท มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
 • พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายชัดเจน
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • Purchasing
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานจัดซื้อต่างประเทศ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in IT related fields
 • At least 3-5 years’ experience in IT
 • Proficiency in English

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in English and Thai is a must.
 • Some proficiency in Microsoft Office packages
 • Hardworking and responsible.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

7 hours ago

 

Applied
 • To work with one of the most well-known firm
 • Attractive package with accusable location
 • To utilize your skill to expand the business

7 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years experience in Purchasing
 • Good command in English
 • MS office skills competency

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English / TOIEC 550 +

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in procurement/sourcing.
 • Good command of English.
 • Proven ability in negotiation and compliance.

7 hours ago

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดซื้อ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ จัดซื้อ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • Enhance your skills in procurement
 • Be part of a globally recognized organisation
 • Attractive remuneration package

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduated or experience in Purchasing prefer
 • Good Command in English
 • Age 22-30 years old

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.