• เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 30-35
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 4 years logistics and procurement

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องลูกค้าภายใน ภายนอก
 • สรุป และรายงาน ข้อมูลรายสัปดาห์/เดือน/ปีได้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in purchasing field in manufacturing
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge of Oracle R12, and Free zone

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • 5 Years Experience in purchasing,buyer or sourcing
 • available to travel in upcountry sometimes

2 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Engineering or related fields.
 • At least 3 years direct working experience.
 • Goal achievement, responsibility, adaptability

2 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Supply Chain

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าด้านความงามอย่างน้อย 4 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality 35-42 years old
 • 5 years of direct experience in Procurement
 • Overseeing all areas of procurement

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

2 hours ago

 

Applied
 • Procurement/purchasingOfficer
 • จัดซื้อ
 • พนักงานจัดซื้อ

2 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

2 hours ago

 

Applied
 • New graduated is welcome
 • Experience in 1 year up in Purchasing, Cost
 • Good command of English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รักในการสื่อสารกับคนอื่น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • merchandising
 • purchasing
 • buying

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้านการบริหาร หรือการตลาด
 • จัดซื้อสินค้างานวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in related disciplines
 • 5 years of professional experience in Procurement
 • Knowledge of Financial Management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Understanding in electronic part manufacturing.
 • Able to analysis, comparison term of price.
 • Experience at lease 5 years in Purchase functions.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศีกษาระดับปวส.-ป.ตรี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • high compensation packages
 • career growth
 • leading international automotive company

8 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years experience in Purchasing
 • Good command in English
 • MS office skills competency

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female 25-35 years
 • Chinese/ Thai (Chinese is Preferred)
 • University graduate

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35 years
 • Chinese/ Thai (Chinese is Preferred)
 • Good command of Chinese, Thai and English.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years of experience in purchasing
 • Experience with SAP or other ERP
 • Strong negotiation skills.

12 hours ago

 

Applied
 • Self initiated to work effectively dead line
 • Good cooperation skill and interpersonal skill
 • Strong negotiation skill, TOEIC score 550

13 hours ago

 

Applied
 • Procurement manager/Contract Negotiator
 • location Ongkharak, Bangkok
 • Strong math and negotiation skill

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

16 hours ago

 

Applied
 • Have experience 2 years up in procurement fields.
 • Experience in pharmaceutical field
 • Knowledge of ISO and GMP are preferable

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในธุรกิจค้าปลีก
 • ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ทำงานจ-ศ

20 hours ago

 

Applied
 • Experience in sourcing, speciall for warehouse equ
 • Logical thinking and have interpersonal skills
 • Good in communication both internal and external

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

28-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-37
 • Bachelor's Degree in Logistics
 • 3 years of work experience in a Customs brokerage

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.