• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อ

6 mins ago

 

Applied
 • เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบตามใบ PR
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอซื้อ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • Good command of English
 • Experiences in oversea Purchasing and Sourching

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 30 - 45 Years.
 • Bachelor's Degree in related field
 • Team oriented leadership skills

9 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • สรรหา ต่อรองราคากับ Supplier
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานจัดซื้อ

9 hours ago

 

Applied
 • •ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • •ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี ในตำแหน่งจัดซื้ออาหาร
 • •มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก เปรียบเทียบ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อตั้งแต่ 3 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software : Oracle / SUN / SAP
 • Negotiation, sourcing, supplier selection
 • Fluent in English

9 hours ago

 

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบกาสรณ์ด้านการขาย การบริการ การจัดซื้อสัตว์น้ำ
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • อยู่ภายใต้ความกดดันสูง

9 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years in purchasing/procurement
 • FMCG experience
 • Good english

9 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years exp in Procurement/Purchasing/ePurchase
 • Good in English/Computer-Scala,Excel,Report
 • based on Bangna-Trad KM.36

9 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • หาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

9 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อด้านเสื้อผ้าค้าปลีกโดยตรง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว ไหวพริบดี

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาEnglish
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อค้าปลีก หรืองานบริการ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว ไหวพริบดี

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี อายุไม่เกิน 32
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • Mininum 5 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 30 - 45
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 5 - 10 years working experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • เปิด PR สั่งซื้อวัตถุดิบ ,วางแผนเรียกเข้าวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ตรงสาย 3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 2 years experience in manufacturing purchasing
 • Knowledge in Warehouse, import documents

9 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ อะไหล่ และงานบริการ
 • ประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3- 5 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีอาหาร การจัดการ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / Age not over 27 years
 • Bachelor’s Degree in Engineer
 • Good negotiation skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in procurements, planning
 • Good negotiation and analytical skills.
 • Monitor and manage daily logistics operations

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่ และอาหารญี่ปุ่น
 • ความสามารถในการต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

18 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อและประสานงานจัดซื้อจากต่างประเทศ
 • มีความชำนาญในการสื่อสารภาษาจีน
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

18 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Trading
 • Communicate effectively in English and Japanese N2
 • Knowledge in IT and Engineer will be advantage

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ

23 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 25 years old & up. Bachelor degree
 • 0-3 years of working experience in purchasing.
 • Proficiency in MS Office.Good command of English

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • การซื้อขาย เกี่ยวกับงาน Shipping
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป
 • รู้เรื่องงานการซื้อขาย

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Contacting Domestic clients for selling products
 • Visiting clients upcountry
 • Negotiating with suppliers about the quality

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.