• เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

15 hours ago

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีMicrosoft Office

22-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานใกล้ชิดเจ้าของกิจการ
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าในงานสูง
 • ทำงานเป็นทีม

22-Apr-17

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

22-Apr-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีัขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Admin or other related
 • 3-5 years’ experience in procurement or trading
 • Can communicate effectively in English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ

21-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี / จบสิ่งทอ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • คนไทยเท่านั้นนะคะ

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

21-Apr-17

 

Applied
 • Food Allowance, Service Charge, Group Insurance
 • 5 Working day
 • Bachelor degree

21-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age 30-37 years old
 • More than 3 year's experience in System Analyst
 • 5-7 year's experience in procurement function

21-Apr-17

 

Applied
 • Souring in Printing, Decoration, Design&Artwork
 • Min 5 years direct exp in procurement / sourcing
 • Strong analytic, negotiate, sourcing and planning

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-34 ปี
 • ปริญญาตรี-โท คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า
 • สามารทำงานประจำ ที่สำนักงานใหญ่สีลมได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Translate the requirements into procurement
 • Carry out material available analyses to arrange
 • Plan of simple operational procurement processes

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • English communication both writing and speaking.
 • Good analytical problem solving skill
 • Good understanding overall purchasing.

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร

21-Apr-17

 

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

21-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สุภาพอ่อนน้อม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดหาแหล่งซื้อ และเปรียบเทียบต้นทุน
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มียานพาหนะ สามารถขับรถได้ สามารถออกไปพบลูกค้าได้

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
 • มีทักษะในการเจรจา ติดตามงาน ประสานงาน
 • ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์และตรวจเช็คส่วนที่ต้องจัดซื้อจัด

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age at least 24 years old
 • Good negotiation, proposal management
 • Can working under pressure

21-Apr-17

 

Applied
 • Major in Business or Information Technology
 • Analyze historical information
 • Develop plans for specific business initiatives

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • (Negotiate / Sourcing / Pricing)
 • Male or Female, Thai Nationality.
 • Required TOEIC score at least 550 or JLPT Level 4

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in a Purchasing/Procurement.
 • Planning, organizing and coordinating the purchase
 • Good command of spoken and written English.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduated Bachelor's degree related field
 • 1-3 years experience in purchasing.
 • Computer skills in Microsoft Office as well

21-Apr-17

 

Applied
 • Machinery Purchasing, Procurement
 • Japanese N2, N1
 • Secretary, Coordinator

21-Apr-17

 

Applied
 • Aged not over 33 years old
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Able to work well under pressure with accuracy

21-Apr-17

 

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.