• มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • ซื่อสัตย์
 • ท้าทายงาน

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ 2-3 ปี

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ (Age) : 35-42
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 7 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกจัดซื้อหัวมัน
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านมันสำปะหลัง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 - 28
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering.
 • At least 5 years of experiences in the procurement
 • Well Spoken, Written, and Reading of English.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี

7 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Overseeing purchasing costs in the IT.
 • At least 7 years’ experience in IT procurement.
 • Good command of English.

16 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อ / จัดจ้างภายในองค์กร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม MS OFFICE และ Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดหาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
 • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี / จบสิ่งทอ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • คนไทยเท่านั้นนะคะ

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Minimum 2 relevant experience
 • Good command of English (written and spoken)

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree
 • Over 7 years of IT Procurement experience.
 • Good knowledge of IT technology and specifications

16 hours ago

 

Applied
 • Good command of English (Report to French Manager)
 • Min.2-3 years exp. in Procurement/Sales Support
 • Apply to : inthiraporn.k@manpower.th.com

16 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Work-Life Balance Culture, Fluent in English,
 • Mid Management Level in Legal Field (Procurement)
 • Global Firm with Attractive Income & Benefits

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering, mechanical, construction, facilities.
 • Good command of English.
 • Experience – Procurement : sourcing, negotiating.

16 hours ago

 

Applied
 • รับ PR เปิด PO ตามงานที่ได้รับจากแผนกอื่นๆ
 • สำเนา PO และส่งตัวจริงให้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุป Report ประจำเดือน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female (Thai Nationality), Age 25 - 38 years
 • Bachelor’s degree in related field
 • At least 2-5 years experience in procurement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Buyer อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • จัดหารายการยาที่ต้องการ
 • เปรียบเทียบราคายาแต่ละSupplier

16 hours ago

 

Applied
 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • กระตือรือล้น ขยัน ทำงานหนัก

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working 5 days / Week
 • Purchase project, create PM for annual maintenance
 • Experience in negotiating a good bargain.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ในระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง / สัญญาจ้าง TOR

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : 25 ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ (มีค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถ)

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป วัตถุดิบ อย
 • สามารใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Expre

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Working day: Mon. - Fri.
 • Management Level
 • Health / Dental Insurance

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี
 • สรรหาวัตถุดิบ สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทฯต้องการ

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านัดซื้อโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศหญิง,ชาย
 • อดทนต่อแรงกดดันได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำการเปิด PO สั่งซื้อ สินค้า วัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้ครบถ้วนเข้า FILE

24-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Procurement
 • Direct experiences in IT Procurement
 • Good command of English

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 – 3 ปี
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อต่างประเทศ ติดตามสถานะสินค้าที่สั่ง
 • เพศหญิง อายุ 28 -40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า - ส่งออก 2 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละเจ้า
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.