• ดูแล ต้อนรับ ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และ อังกฤษอยู่ในระดับดี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เป็นนักกิจกรรม
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบเงินสดย่อยของสาขา
 • สรุปยอดขาย และ โอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาติดต่อ
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์ , รับหน้าลูกค้า
 • ต้อนรับแขก , ลูกค้า จัดทำเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • communication arts, public relations, marketing
 • communication in English
 • Thinking Creatively, Service orientation

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท คณะนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร CSR/CSV/SD
 • การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR)

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจโฆษณา,ธุรกิจการตลาด,ธุรกิจประชาสัมพันธ์
 • เพศชาย,หญิง อายุ 27- 35 ปี , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานการตลาด งาน PR > งานอีเว้นท์,อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หนุ่มหล่อ สาวสวย บุคลิค อัธยาศัยดี
 • รักงานต้อนรับ และบริการ
 • สร้างภาพลักษณ์แก่ร้าน

25-Feb-17

 

Applied
 • Event / Roadshow centric
 • Digital and Mobile Application
 • Media Relation

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • คอยต้อนรับลูุกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท
 • เพศ : หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • ประมวลผลและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ
 • ร่วมจัดเวทีชี้แจง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • degree or higher in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

24-Feb-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางบริษัท
 • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
 • ดูแลข้อมูลลูกค้า

24-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถเดินไปทำงานที่ต่างจังหวัด 2-3 สัปดาห์ติดต่อ
 • กล้าพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

23-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานเอกสารภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร
 • จัดเตรียมหรือจัดทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่องาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับรองลูกค้าของโครงการ
 • แนะนำตอบคำถามลูกค้าโครงการไทยและต่างชาติ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกประชาสัมพันธ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms- office เบื้องต้นได้คล่อง

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาสาขาโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างน้อย 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • รักงานบริการ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีคอมมิชชั่่นการขาย, มีความมั่นคง, เดินทางสะดวก
 • เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง

23-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • รับโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ดูแลรับจดหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การเก็บภาพงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อประชาสัมพันธ์กับสื่อและนักข่าว
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชล

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บุคลิกดี

23-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านประชาสัมพันธ์

23-Feb-17

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • Assist in coordinating the overseas projects.
 • Communicate and coordinate with faculties.
 • Participate in the project meetings as required.

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree or in Public Relation
 • 1 years experience in the area of PR.
 • English literacy / fluency is a plus.

22-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

13-Feb-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.