• เสนอขายคอร์สเรียน
 • ดูแลเด็กนักเรียน ที่สมัครลงคอร์สเรียนกับทางบริษัท
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายคอร์สเรียน
 • ดูแลเด็กนักเรียน ที่สมัครลงคอร์สเรียนกับทางบริษัท
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายคอร์สเรียน
 • ดูแลเด็กนักเรียน ที่สมัครลงคอร์สเรียนกับทางบริษัท
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลคนไข้ ให้ความช่วยเหลือ สื่อสารสนทนา

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 7 years in Marketing field
 • Good in English communication skill
 • Strong planning,negotiaition communication

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทาย ชอบพบปะผู้คน
 • มีความกระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะภาษาพม่าหรือกัมพูชาจะได้รับการพิจารณา

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PR, CSR or relevant.
 • 2 years working experience in PR or CSR.
 • Computer literate and Visual & Multi-media.

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

20-Oct-16

 

Applied
 • พนักงานหญิง ชอบงานบริการดูแลลุกค้า อัธยาศัยดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในเบื้องต้น ติดต่อ0936451554
 • จบขั้นต่ำปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปในสาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree or in Public Relation
 • 1 years experience in the area of PR.
 • English literacy / fluency is a plus.

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้่นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้สนใจในธุรกิจการศึกษาและประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถวางแผนการตลาดเชิงรุกถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
 • มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมได้ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์
 • จัดทำข่าวสารเผยแพร่ดำเนินการประชาสัมพันธ์
 • ทำหน้าที่ต้อนรับ และตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 27 – 35
 • Bachelor or Master’s Degree in Journalism
 • 3-5 years working experience

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน: ตามประสบการณ์
 • สวัสดิการ: เงินเดือนประจำ เบี้ยขยัน โบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in PR and Marketing
 • Excellent multi- tasking and sales skills
 • Good command of spoken and written English

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านประชาสัมพันธ์

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท นิเทศศาสตร์
 • 3-5 ปี ประสบการณ์งานสื่อสังคม

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้กล้องDSLR ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้ Photoshop และโปรแกรมในการออกแบบอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การด้านการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

16-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.