• มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ และมีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

29-Apr-17

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in any related field
 • High analytical thinking & problem solving
 • Good communication & negotiation

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 5 years Sales & Marketing experience in FMCG
 • Fluency in English and Thai

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Min. 3 yrs’ exp. in Promotion, Bank sponsorship
 • Strong English skills and computer literate

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.