• บริหารโครงการ ประเมินความเสี่ยง
 • จัดสรรค์คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ควบคุมคุณภาพงาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prefer experience in implement Python Node JS
 • Knowledge of Linux system is an advantage
 • At least 6- 8 years’ experience in the managing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารทีมงาน
 • บุคลิกที่ดี
 • อายุงานเกิน 1 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Project Construction Management
 • Have the experience in Hospitality or High Rise
 • Manage project within timeline and budget

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Software development Project Manager
 • getting customer requirements
 • management project implementation

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Determines the budget, the project development
 • Elaborates and organizes technical meetings
 • Be responsible for commissioning product & process

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านProject Management
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารพัฒนาซอฟท์แวร์

24-Mar-17

 

Applied
 • International Environment
 • Strong Skill in Project Management (Manufacturing)
 • Attractive Salary Package & Benefit

24-Mar-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบปริญญาตรี มีประสบการด้านการบริหาร การตลาด
 • วางแผน กลยุทธ์ ทางการตลาด ประชาสัมพันธ์

24-Mar-17

 

Applied
 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม Solar cell
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of loyalty program operation management
 • Control the production of marketing materials
 • Plan and execute marketing communication strategy

24-Mar-17

 

Applied
 • Project Manager start 30,000++
 • We want ambition,highly trained ,positive thinking
 • It will be fun and excited.

24-Mar-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • Assist PM,project manager,ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • admin,administrators,project co-ordinators
 • ติดต่อปาระสานงาน,ธุรการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • project management, customer experience
 • international company and environment
 • career growth opportunity for young professionals

24-Mar-17

 

Applied
 • Engineer license is needed.
 • More than 7 years in construction work
 • Good knowledge of Microsoft Office, AutoCAD.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • บริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน

24-Mar-17

 

Applied
 • Age not over 40 years old.
 • More than 3 years working experience
 • Background of Finance and Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Project Manager
 • Insurance
 • IT project Implementation

24-Mar-17

 

Applied
 • บริหารการวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัท ผู้รับเหมาเป็นหลัก
 • เคยบริหารงานโครงการมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

24-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Project Management
 • Project Manager for renewable energy
 • Sustainability

24-Mar-17

 

Applied
 • An opportunity to work with one of the leading
 • An opportunity to work and coordinate
 • Convenient location and good working environment

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Accounting, Logistics implementation
 • Manage Team/Manage Timeline
 • Lead Project and Good Leadership

24-Mar-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Project selling skill, Good English
 • Sales hunting, New Prospect project cargo business
 • Infrastructure, Oil & Gas, Energy, Mining project

24-Mar-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Working Location:Index Furniture (Vientiane,Laos)
 • Housing Allowance
 • Good written and spoken English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Civil Engineering
 • 8 years of experience in hospitality
 • Have an understanding in architecture

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of solid experience in Project Implement
 • Support and drives customer implementation
 • Very good English communication

24-Mar-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in Application Development
 • Excellent project management skills
 • Knowledge of SAP (HR module) plus ERP

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in development studies,or other
 • At least 4 years' experience in project management
 • Training facilitation and working with children

24-Mar-17

 

Applied
 • Project Management
 • SAP Experience
 • International consultancy

24-Mar-17

 

Applied
 • Intelligent Strategic Mind
 • We look for attitude and passion
 • Past Work Experience / Internships at Agencies

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad,2D,3D ,ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • •Knowledge of the Projects Industry would be a bi
 • •Ability to start immediately and show potential
 • •Both Written and Verbal English is required

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Global company
 • Huge potential for careeer growth
 • Cutting edge technologies

24-Mar-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Construction
 • EPC Project Management
 • Bachelor’s Degree in Engineering

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develops organization strategies
 • Implements human resources strategies
 • Manages human resources operations

24-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Thai nationality
 • Minimum 10 to 15 years in engineering design

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Projec plant construction/Plant design engineer
 • Industrial waste/Waste recycling plant constructi
 • Industrial machinery fabrication/design equipment

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการคุมงาน / การบริหารจัดการ
 • มีทักษะด้านการคุมงาน / การบริหารจัดการ
 • มีทักษะด้านการคุมงาน / การบริหารจัดการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • at least 2 SAP project full implements
 • Full umplmenet at least one module FI/CO or PP
 • Goodprocess of Production planning or Finance

24-Mar-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • IT Project Manager
 • AX Dynamics
 • System Development

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Computer Sciences or related fields
 • Strong project management skill
 • 3 year experience in planning, leading

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Civil Engineering
 • At least 10 years of experience
 • Good English communication.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.