• ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

13 hours ago

 

Applied
 • มีใบ กว. ภาคี วิศวกร เป็นขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 8 ปี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • project management , digital channel program,
 • digital venture project management
 • digital marketing program, digital channel distri

13 hours ago

 

Applied
 • formulate detailed sales plan
 • focused on payment and to decrease bad dept rate
 • collect market info, analysis local market's needs

13 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Electrical Rack assemblies
 • Degree in Electrical Engineering or related fields
 • 5 years’ experience in project management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 28 ปี
 • แต่อยากเป็นนักคิดแก้ปัญหาด้านการตลาด
 • Street smart ฉลาดแต่ไม่เป็นน้ำล้นแก้ว

21 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

22-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่น

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Jul-17

 

Applied
 • Experiences in Interior project is a must
 • Bachelor or higher degree in Architecture
 • -

22-Jul-17

 

Applied
 • Asphalt, road construction, Civil Engineer
 • Asphalt standard, Surface coating and maintenance
 • construction technique

21-Jul-17

 

Applied
 • Strong background in business analysis/cost-saving
 • Experience in financial management
 • Experience in managing regional projects

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age above 35 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business
 • At least 7 years experience in Sales and Telesale

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing management
 • Project management
 • Products

21-Jul-17

 

Applied
 • experience in management in a 5-star establishment
 • Competent to be a team leader, react quickly
 • Positive role model, possess good interpersonal

21-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for Mechanical engineering design
 • Experience in textile or chemical industry
 • Good command of English(TOEIC>700)

21-Jul-17

 

Applied
 • Work in Samui Island
 • Project Management
 • Property Development Company

21-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in new plant set up
 • Good command of English
 • Be able to relocated in upcountry

21-Jul-17

 

Applied
 • Work as project leader to control project scope
 • Bachelor/higher degree Computer Science/Engineer
 • Experience with ERP (e.g., Oracle EBS)

21-Jul-17

 

Applied
 • Manage large-scaled website projet
 • Lead the team of developers and designers
 • Ensure customer satisfaction

21-Jul-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย 40 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ขึ้นปี

21-Jul-17

 

Applied
 • experience in Facade, curtain wall, hotel projects
 • experience in Project Management,
 • civil engineer, architectural

21-Jul-17

 

Applied
 • Sex Male Age 35-45 year old
 • Bachelor degree in industrial engineer,Mechanical
 • Knowledge in ISO 9000,TS 16949,ISO 14001

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager
 • IT Implementation
 • Investment Management Solutions

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Asphalt Road Construction
 • Be able to travel upcountry
 • Must have good command of English/ good benefit

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 -40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing, Advertising
 • 5 years experiences in event marketing
 • Willing to travel frequently around Thailand

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital or innovation management is preferable
 • Excellent English Communication
 • MBA

21-Jul-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • 4+ Years SAP FICO | BPC Experience
 • 3+ Years SAP Project Management Experience
 • Strategic Planning | Budgeting | Forecasting

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in hydropower generation
 • Technical background in design of large hydraulic
 • experience in project management at least 5 years

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • insurance
 • welfare
 • Bonus

21-Jul-17

 

Applied
 • 3-4 years in elevator / construction project
 • Graduated in Mechanical / Electrical Engineering
 • Good English communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or Electrical
 • Experience in power plant
 • Experience in Utility se

21-Jul-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years of experience in manufacturing
 • 5 years of experience in project management
 • 3 to 5 years of experience in Factory Automation

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Great career opportunity
 • Healthcare industry
 • Regional exposure

21-Jul-17

 

Applied
 • Project Manager (LED Display Project)
 • Manage and control project implementation
 • salary (50,000-100,000)

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สร้างสรรค์และพัฒนา content ตามโจทย์ที่หลากหลายได้
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated and keen to learn.
 • Good analytical skills are important.
 • English language skills are preferable.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead interface for Sales and customers
 • Develop new products
 • Manage and prepare all prototypes

21-Jul-17

 

Applied
 • project planning
 • project management
 • application development, Infrastructure

21-Jul-17

 

Applied
 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • learning and development
 • Project Management
 • operation

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องกล

21-Jul-17

 

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2+years of Business Analyst related
 • Experience in Insurance business is a plus
 • Fluently use of Office applications for document

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.