• การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

11 hours ago

 

Applied
 • Accountable for overall project or multiple work
 • Works with the Solution Architect & Data Engineer
 • Define the project resources, their roles

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

11 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการจัดซื้อวัสดุ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plant Maintenance and Engineering
 • Challenging and Multinational Manufacturing
 • Good Rate of Annually Bonus

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ professional work experience in a related
 • Strong oral and written communication skills
 • Strong interpersonal skills

17 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Engineering Management
 • Engineering

21-Feb-17

 

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

21-Feb-17

 

Applied
 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project cost & budget control, project scheduling
 • Strong in reporting, MS Excel. JDE exp is a plus.
 • Experience in project fields is a plus

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work as an Project Manager
 • Be able to grow in leasing business
 • Opportunity to engage in large-scale projects

21-Feb-17

 

Applied
 • IT, handheld devices, HHD, data report, English
 • computer science, computer engineering,BI, data
 • software development, webpage, infrastructure

21-Feb-17

 

Applied
 • Coordinate with officials for sports events
 • Secure publicity on social media
 • Attract sponsors

21-Feb-17

 

Applied
 • Event Organizer
 • IT Specialized
 • Experience in both Marketing and Service fields

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ทนสภาวะความกดดันได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • CRM, technical project management
 • Understand software architecture
 • Insurance knowledge

21-Feb-17

 

Applied
 • Global company
 • Huge potential for careeer growth
 • Cutting edge technologies

20-Feb-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ years of experience in full spectrum HRM
 • Organizational change, culture change, competency
 • Having experience in munafacturer background

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • Good written and spoken English skills
 • Strong presentation skills

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

20-Feb-17

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master degree in Computer Science
 • Assist in the migration of cash point machines
 • Good command in English

20-Feb-17

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

20-Feb-17

THB55k - 120k /month

Applied
 • Manage Sales Production to meet client requirement
 • Develop projects and plans, direct, manage
 • Control changes in scope & end of project closing

20-Feb-17

 

Applied
 • A bachelor or a master degree in engineering
 • 5 to10 years’ experience in construction
 • Fluent in English is considered a plus

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Very good educational background in engineering
 • 10-15 yrs working experience in project management
 • Experience in Oil & Gas and/or Power sectors.

20-Feb-17

 

Applied
 • Competitive salary
 • Passion for Results
 • Good English speaking & writing

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Building Management System & PLC
 • Experience in SCADA software & BMS system
 • Responsible for Proj. Mgmt, liaise consultants

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • SAP Experience
 • International consultancy

17-Feb-17

 

Applied
 • Project Manager
 • software development
 • CRM; BI; Data warehouse

17-Feb-17

 

Applied
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Exciting role with a leading MNC
 • Extensive travelling

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Years Solar PV Project Management Experience.
 • English Communication Skills in Writing / Speaking
 • Bachelor Degree or higher in Engineering.

17-Feb-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน45ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง โครงสร้าง และงานไฟฟ้า

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Driving day to day project management operations.
 • Dealing and communicating with clients.
 • Responsible for every phase of the project

17-Feb-17

 

Applied
 • Window Server, UNIX/LINUX,
 • Switch, Router, Firewall, Load balance
 • ITIL, PMP, Project Manager,

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Computer Engineering
 • Strong communication and influencing in English

16-Feb-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Strong technical background in IT
 • Minimum 8 years work experience in IT industry
 • Good team player with good influencing skills

16-Feb-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี.-ป.โท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • Thai national only
 • 10-15 years experience in SAP.
 • at least 3-4 end to end project cycles.

16-Feb-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Civil Engineer, GAS station exp.
 • Strong project management, engineering skills
 • 3 Exp.++ in the retail fuels marketing business

16-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Financial project implementation in abroad
 • Be flexible to travel for implementation

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.