• วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารโครงการ ประเมินความเสี่ยง
 • จัดสรรค์คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ควบคุมคุณภาพงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Telecommunication Engineering
 • 2 years experience in Project Management field
 • Manage, monitor and control project

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management Officer in PMO
 • Jira, Confluence, MS Project, SDLC
 • Agile / waterfall methodology

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 2 year minimum in costing, controlling
 • Experience in SAP CO module

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male aged over 40 years old. (Thai National Only)
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer orEngineering
 • Experience 10 years and above in construction

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้าน .NET environment, PHP,
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, Google Tagmanager

23-Mar-17

 

Applied
 • Project Management Trainee
 • 1-2 years working experience
 • Knowledge/ background in SAP project

23-Mar-17

 

Applied
 • Project Management Trainee
 • 1-2 years of experience in project management
 • HR background/ knowledge would be a plus

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Statistics
 • 5 years' experience in system analysis and design
 • 5 years' in project management & business process

23-Mar-17

 

Applied
 • BSc computer science or related field
 • Good analytical and problem solving skills
 • MS Excel expert and knowledge in IT projects

23-Mar-17

 

Applied
 • Control, monitor and follow up work progress
 • 5 year experiences in project management
 • Job planning and analysis.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Management
 • marketing research

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีใบ ก.ว.

22-Mar-17

 

Applied
 • Experience in an Online Agency
 • Strong communication skill
 • Can manage multiple projects within timeline

22-Mar-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience as Helpdesk Support
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Thai Nationality Good command of English

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Project Management 3-5ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบริหารโครงการลงทุน (อาวุโส)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • TOEIC 700 คะแนน ขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • New Production Introduction
 • Production
 • Engineering

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ในทีมบริหารโครงการ
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ในทีมบริหารโครงการ
 • ใ้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree in project planning, business administratio
 • Assist Project Manager on day-to-day execution
 • Ensure new requirements, changes and deletions

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Age not over than 35 years
 • Bachelor Degree or Higher in Mechanical
 • ave experience in testing field related with Autom

21-Mar-17

 

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

21-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า supplier
 • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ กิจกรรมต่างๆ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การพบปะลูกค้า

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในงาน Project Management
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Project ได้

21-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษา ICT ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนโครงการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ระบุ

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า 3-4 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Management

21-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Telecommunication Engineering
 • 3 - 4 years experience in Project Management field
 • Manage, monitor and control project

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales, office furniture.
 • Result-oriented and dynamic person.
 • Good command of English as well as Thai.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Civil Eng
 • 40-50 years old, Thai Nationality
 • Minimum 10 years experience in the property devel

21-Mar-17

 

Applied
 • Experienced project managers are required.
 • Fluent spoken and written English skills
 • Strong leadership and interpersonal skills

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Higher in IT,Computer Science
 • Experience in, IT project management
 • SAP, SQL and SAS skill will be advantage

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • billing project executive
 • cash project management
 • financial project coordination

21-Mar-17

 

Applied
 • Strong in construction project management
 • Plan & prepare project execution strategy
 • Implement business plan for property development

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Engineering, Business Admin
 • 5 years of experience in purchasing related
 • Good understanding of engineering drawings

21-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • IT Consulting
 • Network and Application

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above, majored in Mechanical
 • 5 years working experience in Automotive Engineer
 • Good communication, strategic mindset

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Experiences in Project Manager role
 • Good communicationskill in English

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with analysts and client on research projects
 • Good Project management skills
 • Fresh graduate or minimum 1 year experience

20-Mar-17

 

Applied
 • experience in finance or banking industry as well
 • Effective communication & presentation, interperso
 • Be flexible, dynamic, team-oriented balanced with

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.