• วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management Officer in PMO
 • Jira, Confluence, MS Project, SDLC
 • Agile / waterfall methodology

24-Mar-17

 

Applied
 • BSc computer science or related field
 • Good analytical and problem solving skills
 • MS Excel expert and knowledge in IT projects

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in an Online Agency
 • Strong communication skill
 • Can manage multiple projects within timeline

22-Mar-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience as Helpdesk Support
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Thai Nationality Good command of English

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ในทีมบริหารโครงการ
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ในทีมบริหารโครงการ
 • ใ้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 22-30 years. (Thai Nationality Only)
 • Degree in Business Administration / Marketing
 • experience in sales rental equipment Business

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.