• - ความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน
 • - ความสามารถในการติดตามการทำงาน ประเมิน วิเคราะห์
 • - ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

12 hours ago

 

Applied
 • Good start for future analyst or manager paths
 • Gain experience working with all parties
 • Have fun! we are full of energy and comedy

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Resource Planning
 • Risk Management

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

21-Jul-17

 

Applied
 • More than 6 years in the job roles.
 • Bachelor or Master Degree in Computer, IT,Related
 • Experience in Banking domain is advantage.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • IT project management officer
 • Join highly successful global company
 • High Salary + Great Benefits

20-Jul-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Thai Nationality only, age not over 30 years old
 • Good analytical and problem solving skills
 • MS Excel expert and knowledge in IT projects

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.