• วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on system projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

22-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs of experience in project management/ PMO
 • Proficiency in PMO Business Services and SDLC
 • Good command of English both written and spoken

21-Apr-17

 

Applied
 • PMO,Project Management Officer,PM,IT,Project Lead
 • Information Technology,Banking and Finance
 • Project Manager,IT Manager,Financial and Business

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Apr-17

 

Applied
 • Experience in an Online Agency
 • Strong communication skill
 • Can manage multiple projects within timeline

19-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience as Helpdesk Support
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Thai Nationality Good command of English

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.