• บริหารโครงการ ประเมินความเสี่ยง
 • จัดสรรค์คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ควบคุมคุณภาพงาน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any related fields.
 • At least 3 years experience in retail business
 • Experience in Merchandise, Marketing and Space

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Statistics
 • 5 years' experience in system analysis and design
 • 5 years' in project management & business process

23-Mar-17

 

Applied
 • Control, monitor and follow up work progress
 • 5 year experiences in project management
 • Job planning and analysis.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Project Management 3-5ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในงาน Project Management
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Project ได้

21-Mar-17

 

Applied
 • Experienced project managers are required.
 • Fluent spoken and written English skills
 • Strong leadership and interpersonal skills

21-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.