• เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • ควบคุม/บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานก่อสร้าง และ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Providing project engineering for multiple project
 • Providing input to the tendering process
 • Preparing and tracking of project schedules

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering field
 • 3 years experience on quality activities
 • An experience within the automotive industry

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 3ปีขึ้นไป ด้าน ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า

18 hours ago

 

Applied
 • Mechanical, Environmental, or Industrial Engineer
 • 3 - 5 years exp of Project Selling, Industrial
 • Good command of English

18 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Power or Electrical Engineer
 • Good command in English will be advantage.
 • Computer literacy, Auto CAD, PV syst.

18 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Graduated Bachelor in Engineering and related
 • Minimum 3-5 years purchasing in automotive
 • Good command of English

18 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree in Civil Engineer
 • Experience in project management
 • construction management at least 7 years

18 hours ago

 

Applied
 • Project Process Engineer Management Mechanical
 • Lean Six Sigma Manufacturing Customers Projects
 • Prachinburi Operation Facilities

18 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Project Coordinator / Engineer Coordinator
 • Project Coordinator
 • Engineer Coordinator

18 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience up to 3 years
 • Comfortable in leading a people and discussions

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน วศบ.โยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

18 hours ago

 

Applied
 • To adopt new ideas without being seized
 • To compete with the surrounding
 • To create new achievements their own enlightenment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • 0-3 years' exp in B2B or Project Sales Engineer
 • Have own a car and have a driving license

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

08-Dec-16

 

Applied
 • To oversee the project from start to finish
 • To perform a key role in project planning, budget
 • To ensure that activities move

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage engineering projects including designing
 • Research and follow up on new engineering system
 • 8 plus years experience in Project Engineering

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

08-Dec-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • LAN/WAN networking
 • Cisco Professional Certification (CCNP)
 • infrastructure’s vendor (PABX/Cabling/CCTV)

08-Dec-16

 

Applied
 • Engineering in automation and conveyor industry
 • Familiar with CAD drawing systems to support sales
 • Liaise with contractors and manage projects

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวเครื่องกล

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Electrical
 • 5 year experience in relevant of Engineering
 • In depth knowledge of Development & Management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • 2-3 years in technical area or project related
 • Influent communicate for Speak and Writing

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Electrical Engineer
 • M&E System

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in an Engineering
 • 3-5 years experience in a project engineer
 • Demonstrated knowledge of scheduling

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Base Salary 25,000 - 45,000 Baht
 • Chiller and Project Engineer Experiences
 • Good Benefits and Welfares

08-Dec-16

THB25k - 45k /month

Applied
 • 5 years up related work experience
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good command of written and spoken English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • มีประสบการณ์วางแผนโครงการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • world leaders in semicoductor industries
 • Career development opportunities
 • Great benefits with automated facilities

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineer
 • 5 years’ experience within the automotive
 • Computer literacy in Microsoft Office

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in Project management Equipment server,
 • Background in Network and Server Mobile
 • Background in Infrastructure Data Center

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • confirming project resource assignments
 • Handling communication with all concerned

07-Dec-16

 

Applied
 • Drawing Design Skills
 • Good command of Spoken English
 • Civil/Structural Engineering

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และต้องมีใบอนุญาตขับขี่

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.