• เพศชาย/เพศหญิง
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 2-3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

3 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา Web,Mobile App
 • ๋JAVA Software Developer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

3 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • SAP "MM
 • www.mitsubishi-kye.com
 • 02-337-2900 ต่อ623, 622, 621 จ.สมุทรปราการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced 5 years in Application development
 • MS.Net Programming ASP. Net, C# .Net, C# .Net,
 • Crystal Report, Java script and Ajax

3 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
 • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

3 hours ago

 

Applied
 • Developt
 • Software
 • IT

3 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Programmer
 • C#.net
 • Android

3 hours ago

 

Applied
 • Electronics
 • C, C# and Java
 • Programmer / Software Developer

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Fresh graduates are highly welcome

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4
 • PL/SQL for Oracle Connection

3 hours ago

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมสนับสนุนโครงการใหม่ ตามลูกค้าต้องการ
 • เขียนโปรแกรม VB, PHP ได้
 • สามารถวางฐานข้อมูลและมีความรู้ด้าน SQL

3 hours ago

 

Applied
 • Good experience as application programmer
 • Good level skill in speak and writing English
 • Saraly over 35,000 THB

3 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ERP
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • สามารถเขียน SQL เป็นอย่างดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • At least 3 Years of work experience
 • To develop a program

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบดูแลหน้าเวปไซด์ ออกแบบ

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

3 hours ago

 

Applied
 • Excellent coding and IT skills
 • Strong problem-solving skills
 • Accuracy and attention to detail

3 hours ago

 

Applied
 • Age 25-30 year, Thai Nationality
 • HTML, BootStrap, CSS, JavaScript, MySql, Python,
 • Computer Science or any related file

3 hours ago

 

Applied
 • degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2 years of experience in Java Web Application
 • Proficient with Java Framework in Primeface

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Programmer
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • Java Script
 • Java

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in database programming on Oracle
 • Good communication skills
 • experiences in Unix, Oracle (Form & Report)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial module (AP,AR,FA,GL)
 • database programming on Oracle
 • Knowledge of E-Business applications v.11i

3 hours ago

 

Applied
 • experience in software development using .NET
 • Experience in System Design and Database Design
 • Understanding the SAP ERP

3 hours ago

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development using .NET tech

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in develop by PLSQL
 • Banking knowledge
 • Can join immediatly in adventage

3 hours ago

 

Applied
 • COBOL Mainframe Batch / CICS Online / JCL / VSAM
 • JAVA programming, JAVA Script
 • Experience 5 - 10 years in Cobol programming

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Thai Nationality Only
 • Able to setup Windows Server and Linux system.

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 – 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in Java, C#, PL/SQL, UNIX, Oracle and SQL

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 3 years experience in .NET C#

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 year working experience in PHP Programming

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement front-end logic,connect it with back-end
 • Must have extensive knowledge on JavaScript, HTML5
 • Knowledge + experience with NodeJS like ExpressJS

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Plan/Develop work event & attraction using AR/VR
 • C++/C#/Java, experiences in program development
 • Experiences in Unity/Window or Game/Mobile/Server

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Create and modify the system application.
 • Update Software documents and software developer

3 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

3 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน PHP, MySQL, HTML,CSS,Wordpress
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีม

3 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.