• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน)
 • พัฒนาและปรับปรุง Website ได้

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Jul-17

 

Applied
 • 0-2 years' experience
 • Computer Science or and IT
 • Skills in Java , C#.net

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 – 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in Java, C#, PL/SQL, UNIX, Oracle and SQL

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.