• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • 2-3 years exp. in programming, VB.net, Java, SQL
 • Bachelor degree in Computer Science / IT
 • Good command in English

25-Feb-17

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

24-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience required
 • Development opportunites
 • Relevant training will be provided

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science หรือสาขา
 • มีความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม HTML, CSS, PHP
 • มีประสบการณ์การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

24-Feb-17

 

Applied
 • Develop using VB.NET, ASP.NET, or JAVA
 • Troubleshoot and find solutions to ad-hoc issues
 • Good knowledge of programming (.Net), SQL Server.

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

24-Feb-17

 

Applied
 • Programmer knowledge in .NET and SQL.
 • 3 years’ experience of Software development
 • Supports UAT period and also fixes defects.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Computer Science or related field
 • 2- 3 year experience in Dynamic AX programming
 • Able to code and compile X++ programming

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Experience and familiar with JAVA
 • 3 years of experience in software web development
 • Experience with web service API ( Rest / SOAP)

23-Feb-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience as a programmer or relevant role
 • BSc/BA in computer science
 • Excellent knowledge with relational databases, SQL

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At Least 1 exp in programming .NET Technology
 • SQL Design,Develop & Optimization (MS-SQL, Oracle)
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-4years experience in programming JAVA Technology
 • experience in J2EE, EJB, Servlet,Oracle,SQL Server
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

23-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

23-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2-year experienced in related field.
 • Great at PHP, MySQL, and JavaScript.
 • Have a good knowledge with OOP.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelors in Computer Science or related fields
 • nderstanding of HTML, ASP, C# and related code
 • Proficient in English

23-Feb-17

 

Applied
 • Skill in C#, ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

23-Feb-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Detail design, Coding, Unit test
 • Developing system using Java or .NET
 • Take responsibility for program quality of detail

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing, develop , testing web sites
 • Knowledge in PHP or ASP.Net
 • Knowledge in MySQL, SQL Server, or Oracle database

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Good communication skill in English

22-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

22-Feb-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

22-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่
 • ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

22-Feb-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • SQL, SQL Server Reporting Service (SSRS)
 • Dynamic AX Programming
 • Microsoft Dynamic AX ERP

21-Feb-17

 

Applied
 • PHP Programmer
 • Java Programmer
 • C# Programmer

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี .NET
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเขียนโปรแกรม
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft SQLServer

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, AngularJS
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

21-Feb-17

 

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

21-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • 1-3 years experiences in application development
 • Good English both Speaking and Written
 • Knowledge of COBOL Programming

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.