• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

18 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

18 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

18-Feb-17

 

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

17-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

17-Feb-17

 

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

17-Feb-17

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience required
 • Development opportunites
 • Relevant training will be provided

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop using VB.NET, ASP.NET, or JAVA
 • Troubleshoot and find solutions to ad-hoc issues
 • Good knowledge of programming (.Net), SQL Server.

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ทักษะ ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Sql Server
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • 2 ปีขึ้นไป ในงานวางแผนพัฒนาโปรแกรม

17-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 4 years of Dynamics AX 2012 Version
 • AX2012 Technical and Development experience
 • Able to perform Analysis of Business Flow

17-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รักและสนใจในการพัฒนาโปรแกรม

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience as a programmer or relevant role
 • BSc/BA in computer science
 • Excellent knowledge with relational databases, SQL

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At Least 1 exp in programming .NET Technology
 • SQL Design,Develop & Optimization (MS-SQL, Oracle)
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-4years experience in programming JAVA Technology
 • experience in J2EE, EJB, Servlet,Oracle,SQL Server
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

16-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

16-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2-year experienced in related field.
 • Great at PHP, MySQL, and JavaScript.
 • Have a good knowledge with OOP.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

16-Feb-17

 

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelors in Computer Science or related fields
 • nderstanding of HTML, ASP, C# and related code
 • Proficient in English

16-Feb-17

 

Applied
 • Skill in C#, ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

16-Feb-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experiences in software development.
 • Knowledge Mobile Application, ERP,
 • Web development and database management.

16-Feb-17

 

Applied
 • Detail design, Coding, Unit test
 • Developing system using Java or .NET
 • Take responsibility for program quality of detail

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

16-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

15-Feb-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

15-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่
 • ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

15-Feb-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี .NET
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเขียนโปรแกรม
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft SQLServer

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, AngularJS
 • analyzing business/function.
 • designing web application.

14-Feb-17

 

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

14-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.