• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ทักษะ ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Sql Server
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม

9 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

9 hours ago

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

9 hours ago

 

Applied
 • Develop ETL DataStage
 • Design ETL specification document , data mapping
 • SQL command (Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and implement software programs
 • Participate actively in the various design reviews
 • Excellent written and oral English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience with .NET, AJAX, Web Service
 • Understanding of SD Lifecycle methodologies
 • System design and development methodology

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • .NET C#, Web Service and applications
 • Knowledge of Oracle, PL/SQL, ERP
 • 2-5 years’ experience in manufacturing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • COBOL,application testing, Fix bug, Design System
 • Cobol programming, JCL, CICS, application testing
 • Banking experience

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 4 year experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

23 hours ago

 

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good experience with Java
 • Software development
 • At least 3 years experience

25-Apr-17

 

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • .Net
 • C#.Net

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

25-Apr-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

25-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

25-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL
 • Can work as a team

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • J2EE
 • EJB

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

24-Apr-17

 

Applied
 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

24-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

24-Apr-17

 

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

24-Apr-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop mobile application
 • Take care of Application/ programming iOS Android
 • Responsible in design on Database system

24-Apr-17

 

Applied
 • Analyze and design computer system
 • Schedule system development plan of project
 • Conduct training/ development of computer system

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 22-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Computer Sciences
 • Thai Nationality

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-Apr-17

 

Applied
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Apr-17

 

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Age between 22 – 27 years old
 • degree in Computer Engineering / Computer Science

24-Apr-17

 

Applied
 • Able to design GUI, Database Structure
 • Able to develop Store Procedure, SSIS tool in SQL
 • Have background of Payment Process

24-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

24-Apr-17

 

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Good communication skill in English

24-Apr-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

23-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

23-Apr-17

 

Applied
 • Develop website,Mobile sites,Web Appplocation
 • Good skill in HTML,CSS,Java Script, Word Press
 • Experienced in HTML5,CSS3,PHP Framework is a plus

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

22-Apr-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • To work programmer in Japanese’s big caompany
 • Be able to grow in IT business
 • Opportunity to engage in large-scale projects

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • PLSQL Programmer,Developer,Oracle Store Procedure
 • Oracle Report,Oracle Form,Software Engineer
 • Information Technology,PL/SQL Programmer Analyst

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.