• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

1 hour ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Developing Java, J2EE, Browser based applications
 • Progress, SQL, COBOL or similar language
 • New graduates are welcome

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

9 hours ago

 

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 to 5 years
 • using C# and .NET technologies.
 • Using C#, ASP.NET, Web Services

10 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • TOEIC score at least 450) and computer

11 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years experience in application developmet
 • Strong knowledge of the Microsoft Foundation Class
 • Standard C++ Library, Java, J2EE, BEA WebLogic

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน programmer
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program

12 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

20 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Able to communicate in English
 • Training will be provided

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

20 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years experiences in application development
 • Good English both Speaking and Written
 • Knowledge of COBOL Programming

20 hours ago

 

Applied
 • Programmer Java
 • Programmer .Net
 • Programmer SAS

20 hours ago

 

Applied
 • .Net, C, C#, C++, Sql, Python, or related
 • 0-2 years in programming field
 • Welcome new graduate students

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • PHP, CMS, CSS3
 • Laravel, Bootstrap
 • MongoDB, NoSQL, Node.js

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Programming Writing / Frameworks: C# .NET / ASP.NE
 • Thai national only

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Minimum 3 year experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, Laravel, PHP, Framework

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

05-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

05-Dec-16

 

Applied
 • At least 2 - 6 years' experience in Mainframe
 • Experience in Banking System is an advantage
 • Strong knowledge of Cobol programming, JCL, CICS

05-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years experience in Visual Basic programming
 • Experiences in Financial/ Banking business
 • Strong working specifically Visual Basic

05-Dec-16

 

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experiences
 • Web Development Languages: HTML, CSS
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science,IT

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • age not over 35 years
 • Experience (year) 2-10 years

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experiences with SharePoint Online (365) design.
 • using SharePoint, .NET and SQL
 • Intermediate of English communication.

05-Dec-16

 

Applied
 • PHP, CSS, HTML5, Javascript, Boostrap, SQL
 • Experience in Mobile Application Development is +
 • New Graduate students are welcome

05-Dec-16

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

04-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Skill in C#, ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

03-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
 • อายุ 24-28 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Oracle or SQL Server

03-Dec-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Cobol (mainframe)
 • Can communicate in English
 • High salary upto 100K

02-Dec-16

 

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good in skill of C++ and Win 32
 • Foreigner are welcome.
 • Very high salary

02-Dec-16

 

Applied
 • C or C++ or VB programming
 • Write code for software applications
 • At least 2 years of experiences in software

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

02-Dec-16

 

Applied
 • Coding by Microsoft ASP.NET and C# .NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • leading Logistics & Information Service Providers
 • work with top multinational companies
 • utilize management skills as a leader

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

02-Dec-16

 

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

02-Dec-16

 

Applied
 • Web Programmer อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Programmer

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male age 28-35 years old
 • degree or higher in computer science
 • Experience 5 years in Field, Knowledge in C#

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only.
 • At least 2 year of experience
 • experience in Java programming

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

02-Dec-16

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering
 • เรียนรู้ระบบงานด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.