• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

45 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแล วิเคราะห์
 • สามารถเขียนภาษา ASP.net (C#)
 • มีความรู้ด้าน SQL Server

46 mins ago

 

Applied
 • 3-7 Yrs of Experienced of programmer, .NET, JAVA
 • C# MVC, ASP.NET, VB .NET, SQL Server, PL/SQL
 • JQuery, Crystal Report, HTML,AJAX, CSS, Web App

46 mins ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • 1 years of experienced in programming field
 • Excellent programming skills
 • Object-oriented design (C/C++, C#, SQL or Java)

46 mins ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

47 mins ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • เป็นคนที่มีใจรักบริการ สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวกับไอที

48 mins ago

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

48 mins ago

 

Applied
 • Have experience in Financial, Banking, Insurance
 • C#, VB, .NET, Web Service, HTML, CSS, Java Script
 • Application based on 3-tier Architecture

48 mins ago

 

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

48 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

1 hour ago

 

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

8 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • พัฒนา Android app และ Java app
 • ได้ทำงานร่วมกับ Dev. ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 • ป.ตรี ด้าน Software Engineer, Com-Sci, IT

20-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • 1 – 3 years’ experience in SQL developing
 • Experience in Monitoring and Installation

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปีขึ้นไป
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 2 years' experience in COBOL Programmer
 • Experience in UNIX OS and Oracle Database is plus
 • Banking Industry

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จำกัดอายุไม่เกิน 35 ปี
 • พัฒนา App, Web, Backend, Frontend โดยภาษา JS
 • ครื่องมือทางภาษาที่ใช้หลัก NodeJS, Express, React

19-Jul-17

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

19-Jul-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • C#.net or VB.NET
 • Develop Web Application
 • Experience in Project

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

19-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

19-Jul-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Jul-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

19-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 year working experience in PHP Programming

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Java
 • Programmer
 • Coding

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years' experience
 • Computer Science or and IT
 • Skills in Java , C#.net

18-Jul-17

 

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

18-Jul-17

 

Applied
 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่อง Crystal Report

18-Jul-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • .Net, C, C#, C++, Sql, Python, or related
 • 0-2 years in programming field
 • Welcome new graduate students

18-Jul-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.