• เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, My SQL, C#,
 • ปวส. - ปริญญาโท
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Server Linux, Window Server

1 hour ago

 

Applied
 • At least 3-5 years
 • Strong in Java, Angular, HTML5, CSS, XML, MVC
 • permanet/contractor

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ทักษะในเรื่อง Object-Oriented Programming
 • ทักษะในการเขียน ออกแบบ พัฒนา โปรแกรม

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, 22-26 years of age
 • Degree or higher in Computer Sciences or related
 • Excellent in team work and open mind

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • J2EE
 • EJB

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ์NET Programmer ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • บ.ติดรถไฟฟ้าพญาไท
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in mySQL, SSRS, ASP, C#, .NET with 3+ yea
 • Strong communication skill both Thai and English
 • Bachelor's degree or higher in conputer

3 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3-5 years
 • experience in web application developing by Java
 • permanet/contractor

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related field
 • Minimum 5 years experience in a related field

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

4 hours ago

 

Applied
 • Develop web application, PHP, MySQL,JQuery,Coding
 • Bachelor’s Degree in IT,information Technology,SQL
 • 1 year of experience in web programming,programmer

5 hours ago

 

Applied
 • experience and skills in php
 • Developing and testing modifications to program
 • Recruiting or developing new

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Competitive Salary, Exciting product
 • Office near Prakanong BTS
 • Thai and International colleagues

6 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Salary rate: 40,000- 70,0000
 • Bachelor Degree/ Master
 • 4- 10 Years Experience

7 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • 2 years of experience in C#.NET, VB.NET
 • Entity Framework, MVC
 • Reporting & other tools (ex. SSIS, SSAS, SSRS)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java, J2EE
 • Spring, Strut, Hibernate
 • Oracle, SQL

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • PHP, C#/.Net Programmer
 • Oracle PL/SQL Developer & DBA
 • Web-Services Developer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักการเขียนโปรแกรม
 • มีทักษะโปรแกรม ASP.Net(C#) ,PHP
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรม Mobile application android
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขอเพียงเขียนโปรแกรมได้
 • Java Eclipse

18 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 21-25 ปี
 • เขียนโปรแกรม : ios Swift หรือ Objective-C ได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

18 hours ago

 

Applied
 • Programmer
 • IT
 • SAP

18 hours ago

 

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

18 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Willing to work with Big Stable Japanese company
 • Full comprehension and knowledge in IT System
 • Willing to grow up as Assistant Manager and System

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop mobile application
 • Take care of Application/ programming iOS Android
 • Responsible in design on Database system

18 hours ago

 

Applied
 • to grow up with new business in global IT
 • to contribute IT skill and leading skill
 • Convenient location (BTS Line)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and design computer system
 • Schedule system development plan of project
 • Conduct training/ development of computer system

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any field related to computer
 • Good Skill in web/mobile application development
 • Flexible Working Hours @BTS Aree

18 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • at least a bachelor’s degree in information system
 • medical insurance
 • 5 Working days (9.00-18.00)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Experience about Programming Language for RPG III
 • Database = > D2B AS/400

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 22-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Computer Sciences
 • Thai Nationality

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ความสามารถ Programming

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing and customizing applications
 • Coordinating with other teams
 • Producing code within deadlines

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RPG Programmer
 • Java Programmer/Developer
 • AS400 Programmer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Programmer / Senior Programmer
 • Java Programmer/Developer
 • .Net Programmer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2- 6 ปี
 • มีทักษะโปรแกรม Java Oracle และ PL/SQL

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พัฒนาระบบงานลักษณะ Web-Based Application

18 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-27 years old
 • 1-3 years experience in Software Development
 • Good command of English

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์Coding,Developing Software
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

18 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science or related
 • Experience in VB.Net, SQL, JavaScript
 • Able to working at Minburi

18 hours ago

 

Applied
 • Salary Range: 25,000 - 50,000 Baht (negotiable)
 • Performance bonus& Increase salary
 • Monday – Friday 8.30 – 17.30

18 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Age between 22 – 27 years old
 • degree in Computer Engineering / Computer Science

18 hours ago

 

Applied
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

18 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์พัฒนา Express.js, Angular.js (Advantage)
 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Git Version Control
 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Linux Server

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.