• มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 0-3 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

3 hours ago

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Skill in ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

11 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Programmer
 • Database Developer
 • มีความอดทน ทนต่อแรงกดดันได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP
 • Knowledge of MySQL, Microsoft SQL Command.
 • Knowledge of conception of Object Oriented Progra

17 hours ago

 

Applied
 • Exciting growing business, UK clients, Start-ups
 • PHP, JS, HTML, Wordpress
 • 30000-60000 THB

22 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน
 • พัฒนา Web Application ภาษา PHP
 • Design ฐานข้อมูล

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแผนงานของบริษัท
 • ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น
 • วางแผนการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

27-Oct-16

 

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Programming Writing / Frameworks: C# .NET / ASP.NE
 • Thai national only

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with leading provider
 • Opportunity to grow up as system analyst
 • Opportunity to have experience in manufacturing

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • New graduates are welcome

27-Oct-16

 

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

27-Oct-16

 

Applied
 • C#, .Net, ASP.NET or VB.Net
 • Window, Web Application, MVC, OOP
 • SQL Server

27-Oct-16

 

Applied
 • programmer
 • vb.Net
 • C#.Net

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-9 years of Experience in Java Skill
 • Spring, Hibernate, Web Sphere etc.
 • Java Technology

26-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work at Japanese growing company.
 • Opportunity to acquire expertise in programming
 • Work location is accessible.

26-Oct-16

 

Applied
 • Microstrategy
 • Database skill such as SQL command
 • Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle

26-Oct-16

 

Applied
 • ETL DataStage
 • Database skill such as SQL command
 • Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle

26-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop and design Web Application
 • System development and design
 • Report and update project to management.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

26-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Required Technical and Professional Expertise.
 • At least 5-7 years experience with Hadoop.
 • Good communication in both Thai and English.

25-Oct-16

 

Applied
 • B.Sc. degree in Computer Science or equivalent
 • 2 years in JAVA programming for Enterprise applica
 • Good communication in English

25-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

25-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2 - 6 years' experience in Mainframe
 • Experience in Banking System is an advantage
 • Strong knowledge of Cobol programming, JCL, CICS

25-Oct-16

 

Applied
 • Java programming
 • Visit customers with Sales and discuss
 • Bachelor's degree in related field

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

25-Oct-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • 3-5 years experience in Visual Basic programming
 • Experiences in Financial/ Banking business
 • Strong working specifically Visual Basic

25-Oct-16

 

Applied
 • At least 3-5 years experience with Android
 • Good command in english
 • Strong in design, analysis and troubleshooting

25-Oct-16

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Sciences
 • At least 3 years of experience in web programming
 • Knowledge of HTML, CSS, JS is required.

25-Oct-16

 

Applied
 • Large Company
 • Challenging Technical Environment
 • Great career move

25-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

25-Oct-16

 

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cobol (mainframe)
 • Can communicate in English
 • High salary upto 100K

25-Oct-16

 

Applied
 • Develop ETL DataStage
 • Design ETL specification document , data mapping
 • SQL command (Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle)

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good in skill of C++ and Win 32
 • Foreigner are welcome.
 • Very high salary

25-Oct-16

 

Applied
 • COBOL,application testing, Fix bug, Design System
 • Cobol programming, JCL, CICS, application testing
 • Mainframe (OS/390), AS400,design document,

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.