• เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาโปรแกรม Window และ Web Application

5 hours ago

 

Applied
 • Software Programmer
 • 3 Years Experience
 • Good English

6 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At Least 1 exp in programming .NET Technology
 • SQL Design,Develop & Optimization (MS-SQL, Oracle)
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-4years experience in programming JAVA Technology
 • experience in J2EE, EJB, Servlet,Oracle,SQL Server
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Versatile role: programmer + designer + manager
 • Friendly, cozy, delicious, hi-tech environment
 • Competitive salary with awesome benefits!

21 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบด้วยกล้องได้
 • ออกแบบระบบในการ Personalization

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree with major in Computer Science
 • Knowledge of C#, HTML5, AJAX, JQuery, JSON
 • 2+ years experience in developing VB.Net/ASP.Net

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree / higher in Computer Engineering
 • 0-5 years’ experience in system development
 • Computer language, OS & Database, Reporting Tool

21 hours ago

 

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

21 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Sciences
 • At least 3 years of experience in web programming
 • Knowledge of HTML, CSS, JS is required.

21 hours ago

 

Applied
 • Detail design, Coding, Unit test.
 • Developing system using Java or .NET.
 • Take responsibility for program quality of detail

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

14-Jan-17

 

Applied
 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, Oracle, SQL, MS-SQL
 • At least 1 year of experience in Programming
 • Software development and following design spec

14-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • Good command of English.
 • Good Skill in web application development

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain and improve existing websites
 • Testing web applications.
 • Developing web applications

14-Jan-17

 

Applied
 • PHP, MySQL, JavaScript and CSS.
 • Object Oriented Development
 • Salary: 20,000 - 45,000 THB (Based on experience)

13-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledgeable in C++ or Java or ASP.Net
 • Experiences in Object Oriented Programming
 • Analytical and Problem Solving skill

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

13-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering หรือใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ PHP, Code editor, JQuery, Ajax, Json
 • มีประสบการณ์ด้าน MySQL, CSS, Bootstrap, Mongo DB

13-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษา ASP.NET , C#
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ได้
 • สามารถสร้าง HTML Code ใน Text Editor ได้

13-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Thai Nationality (Can speak & write in English)
 • Has good understanding on Windows OS Fundamentais.
 • Understanding convert to software.

13-Jan-17

 

Applied
 • ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีพื้นฐาน programming ดี ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีพื้นฐาน programming ดี ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP Programmer / Developer / Implementor
 • Specialist training courses abroad
 • 2+ Months Bonus based on performance

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Have to knowledge of LOS/LOAN/ATM/CDM
 • Programming Languages: JAVA, Java Server Pages
 • Can communicate in English

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with computer engineering
 • 0- 3 years working experiences
 • Some knowledge to use SQL

12-Jan-17

 

Applied
 • เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

12-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Age 25-35 years
 • Tool for website development

12-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบโปรแกรม และ ฐานข้อมูล
 • จัดทำรายงาน หรือ ข้อมูล ตามความต้องการของ USER
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานองค์กร

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • PLSQL Developer
 • Strong in Datamigration
 • Ready to work, Great deal

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Love to program, and want to learn business
 • Flexible working hours and good benefit
 • You got a lot of freedom, must be self motivated

12-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

12-Jan-17

 

Applied
 • C# .Net
 • 2-8 Years of Experience
 • ASP .Net , C# , VB

11-Jan-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Good communication skill in English

11-Jan-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในการเขียนโปรแกรม

11-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

11-Jan-17

 

Applied
 • 1 to 3 years of experience required
 • Develop software according to functional
 • Skills in Java or C#

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • พัตนาเว็บไซต์ทั้ง frontend และ backend ตาม spec
 • ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียลงใน website
 • ออกแบบ UI ระบบโดยคำนึงถึง UX (User eXperience)

10-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนา และดูแลซอฟแวร์ Mobile Application (iOS).
 • Programming iOS application on iPhone/iPad.
 • Helping people on logic programming.

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ Programmer ไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปี

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with a fun team
 • Training provided
 • Build fun games

10-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบโปรแกรม และ ฐานข้อมูล
 • จัดทำรายงาน หรือ ข้อมูล ตามความต้องการของ USER
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานองค์กร

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสนใจ Unity และชอบเล่นเกมส์
 • มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Or
 • อายุระหว่าง 21-28 ปี และสัญชาติไทย

09-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียน Web Application
 • มีความรู้การเขียนภาษา PHP หรือ ASP.NET
 • อายุระหว่าง 21-27 ปี และสัญชาติไทย

08-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

03-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

03-Jan-17

 

Applied
 • 5+ years professional experience developing
 • Good understanding of back-end technologies
 • Good understanding of scalable applications

03-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.