• ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java, Python or C++

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

27-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

27-Feb-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

27-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

23-Feb-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

22-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

22-Feb-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, age not over 30 years old
 • Bachelor’s in Computer Science or other IT
 • 2 years working experience in coding with c#

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or diploma in computer Science
 • Minimum 4 years RPG programming experience
 • User support will be required

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.