• มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารดีมาก
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct analysis using IE/QC/Logistic
 • Degree in Engineering, Logistic, Economics
 • Strong analytical, logical thinking

12 hours ago

 

Applied
 • CNC
 • High salary and good welfares & benefits
 • Oversea training opportunity

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรการผลิต
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • knowledge of ISO or TS
 • Handle in MRP
 • Work in Laos

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 27 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการประกอบ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานในอุตสาหกรรมหนักได้
 • ฝ่ายผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology, Engineering
 • 3 years’ experience in sauce and topping products
 • Very good problem solving skill

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing Six Sigma Lean Production
 • Manufacturing Six Sigma Lean Engineering
 • Manufacturing Six Sigma Lean Production

12 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or related field.
 • Knowledge in HACCP, GMP, ISO, BRC are advantage.
 • 5 years of working experience in Production field.

12 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 years old
 • Have experience in Production Management
 • Good command of both written and spoken English

12 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or related field.
 • 5 years' experience in Production Field.
 • Able to work as shift.

12 hours ago

 

Applied
 • New garduate are welcome.
 • Experience in production line improvement
 • Able to work at Chachoengsao suwintawong Rd.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย2ปี
 • ประสบการณ์Production,QC อย่างน้อย 4 ปี
 • เพศชายอายุ 30 -35 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher of Engineering.
 • 2-3 years of working experience in Production.
 • Able to work as shift.

12 hours ago

 

Applied
 • Aerospace, Mechanical, Industrial Engineering
 • Experience work on technical term from aircraft
 • Aviation

12 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in Plastic Bag manufacturing
 • Completing daily opening and closing procedures
 • Fluent in English communication

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO22000

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ควบคุมกิจกรรมของแผนกต่าง ๆ ในแผนกผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ที่ได้รับให้ครบตามจำนวน
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรได้อย่างถูกวิธี
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้

12 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดทำมาตรฐานการผลิต
 • วางผังสายการผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • ชาย 22 - 30 ปี จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

12 hours ago

 

Applied
 • IE , Food Eng. or any related field , Age 30 – 4
 • 5-10 yrs experience working in FOOD manufacturing
 • Knowledge of GMP, HACCP, BRC, ISO and other system

12 hours ago

 

Applied
 • Supervise Production team
 • Drive team's performance
 • Able to work at Chonburi

12 hours ago

 

Applied
 • 5 - 10 years of working experience in Data Center
 • Good English both spoken and written.
 • Knowledge of AS/400 and UNIX

12 hours ago

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

12 hours ago

 

Applied
 • 2-3 year of pharmaceutical
 • Good command in English skill.
 • Knowledge of GMP.

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารด้านการผลิต ความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านโรงงาน อย่างน้อย 4 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • จัดการหรือ ออกแบบกระบวนการผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สู้งาน ทนภาวะกดดันได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Knowledge in SAP
 • Knowledge in ISO 9001:2000

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age 25-35 years old.
 • Degree in MBA, Statistic, IE Engineer.
 • Experience 2-5 years in Production Planing.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Logistic
 • 5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Supervise the work of logistic specialist and plan

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตสินค้าอาหารเสริม

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

12 hours ago

 

Applied
 • Creative
 • Marketing
 • Communications art

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

12 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับด้านการผลิต
 • ปวช. - ปริญญาตรี

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in IE, Mechanical, Eletrical or Chemical.
 • 3 years experience in manufacturing company.
 • Experience in plastics, film products or packaging

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Having experiences in New model production
 • Can understand in engineering drawing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2 year of translator, interpreter in production.
 • ave knowledge of technical term.
 • Japanese level JLPT N2 up.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.