• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • วิทยาศาสตร์ เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 mins ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

10 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Technology, Engineering
 • 3 years’ experience in sauce and topping products
 • Very good problem solving skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or related field.
 • 5 years' experience in Production Field.
 • Able to work as shift.

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย2ปี
 • ประสบการณ์Production,QC อย่างน้อย 4 ปี
 • เพศชายอายุ 30 -35 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher of Engineering.
 • 2-3 years of working experience in Production.
 • Able to work as shift.

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ควบคุมกิจกรรมของแผนกต่าง ๆ ในแผนกผลิต

24-Apr-17

 

Applied
 • Supervise Production team
 • Drive team's performance
 • Able to work at Chonburi

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารด้านการผลิต ความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านโรงงาน อย่างน้อย 4 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Knowledge in SAP
 • Knowledge in ISO 9001:2000

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative
 • Marketing
 • Communications art

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree in IE, Mechanical, Eletrical or Chemical.
 • 3 years experience in manufacturing company.
 • Experience in plastics, film products or packaging

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • production/supervision/working in shift experience
 • New graduated is welcome
 • Degree, preferably in Chemical Engineering

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

24-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Mechanical
 • Experience in supervisor field 3 years up
 • Good in written and spoken English

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

22-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

22-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female Ages 22 - 40 years
 • Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology
 • Have experience in Food Factory 2 year up

22-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานในแผนกควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต

22-Apr-17

 

Applied
 • production
 • process
 • production supervisor

21-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Male or Female, 25 – 45 years old
 • 1 years’ experience in Production

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • At least 5 years work experience
 • Good communication skills in English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Carry out production control process
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • Good command of English

21-Apr-17

 

Applied
 • production engineer supervisor
 • packaging / plastic film
 • petchaburi / samutprakarn

21-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Experience in program GMP/ HACCP/ BRC/ SAP etc.
 • Experience min 2 years Production Head level
 • Able to work in shift

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ 5ส. ความปลอดภัย

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมฝ่ายผลิต ในการปฏิบัติของพนักงาน
 • เพศชาย มีประสบก่ารณ์ในด้านการเป็นหัวน้างาน
 • ตรวจสอบสั่งผลิตงานออกมาให้ได้มาตรฐาน

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree graduate in Food Science
 • Professional experience in production field.
 • Able to work in shift.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • 5 years in production as Supevisor level
 • Able to work as shift.

21-Apr-17

 

Applied
 • Production Shift Supervisor
 • Chemical / Mechanical / Electrical / Industrial En
 • SAP

21-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Team Player
 • 3-5 years of production experience
 • Strong interpersonal and communication skills

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • 5 years up experience in a production

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 3 years of experience in Food Factory of RD

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering

21-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Management
 • 2 years experiences production management
 • Good problem solving and People Management

21-Apr-17

 

Applied
 • Production Supervisor in food factory.
 • Bachelor’s degree in Food science,Food Technology.
 • Experience in production supervisor role in food.

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Sci/Food Tech/Food Eng/Biotech/ME.
 • Experience in production function (Food Industry)
 • Good command of English.

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • to improve QA skill with expanding division in com
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to grow with the company

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • จบ ปวช-ป.ตรี
 • ดูแลเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ระบบ วัฒนธรรม

20-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Apr-17

 

Applied
 • 1 - 3 years experience in Production Planning
 • Excellent command of English
 • degree in Food Technology

20-Apr-17

 

Applied
 • Manage and control production lines
 • Line Balance and Flow Management is the key action
 • Lead and develop team member for high performance

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.