• ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Black Belt on Supply Lead Time, Demand Forecast
 • Cost out Productivity, Process Re-engineering
 • Experience from Food/ FMCG industry/ Consumer

09-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • Male/Female age between 32 - 35 years
 • Able to work in Maptaphut Industrial Estate
 • SAP entry for related Products

09-Dec-16

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Polymer , Material
 • Exp at least 1 year

08-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in Process Engineer in Automotive
 • Analyzing production process and activities
 • Developing and improving production line process

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 28-35 years old,
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management and problem solvi

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.