• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Good in written and spoken English.
 • ERP system (M3) or other relates is a must.

02-Dec-16

 

Applied
 • Manufacturing Materials Planning
 • Hanlde Contract Manufacturing
 • Flexible working hour

02-Dec-16

 

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Managing to all functions of Production Control,
 • 5 - 10 years solid working experience
 • experience with planning and forecasting systems

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวอุตสาหการ, สถิติ
 • มีประสบการณ์การวางแผนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master ' s degree in Statistic
 • Experiences in Production Planning in Manufacture
 • Knowledge and exposure in production process

02-Dec-16

 

Applied
 • Production planning
 • ติดต่อประสานงานรับออเดอร์
 • จัดทำและตรวจสอบแผนการผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Material planning, production planning
 • Customer ordering and contract with customer
 • Delivery schedule

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณตามสายงานไมนอยกวา 5 ป
 • หรือประสบการณธุรกิจงานพิมพบรรจุภัณฑ
 • หากมีประสบการณดานระบบ ERP จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ติดตามผลผลิตประจำวันของแต่ละกระบวนการผลิต

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 20-25 years old
 • Diploma or Bachelor Degree in Any field
 • Excellent communication/Interpersonal skills

01-Dec-16

THB13k - 16k /month

Applied
 • Bachelors degree Industrial Engineer
 • 2-3 years experience in Production Planning
 • Good command in written and spoken English.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท
 • ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM

01-Dec-16

 

Applied
 • ทำแผนการผลิต ,ทำแผนส่งมอบสินค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท
 • ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM

30-Nov-16

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

30-Nov-16

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

30-Nov-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

30-Nov-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานวางแผนการผลิต การติดตามการผลิต
 • มีความรู้เรื่องแบบงานเครื่องกล
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ใน

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 2 years up in Production planning control
 • Good in English language (TOEIC Score 500 up)

29-Nov-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Male or Female Age 21 and up
 • Bachelor'Degree major in management and statistic
 • Know the production and process, good sensibility.

29-Nov-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • Planning Supervisor
 • Experiences at least 3 years
 • Salary 20,000 - 30,000 Baht

29-Nov-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

29-Nov-16

 

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Follow Up Production Plan
 • ประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิต 1 - 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
 • วางแผนงานด้านการผลิตและติดตามประสาน
 • วางแผนและควบคุมการผลิตแบบตามสั่ง(Made To Order)
 • ติดตามความคืบหน้าการผลิตในแต่ละวัน

29-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 2 ปีขึั้นไป
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001 GMP
 • วางแผนและควบคุมการผลิต

29-Nov-16

 

Applied
 • 7 years experiences in the related field
 • Experiences in Production and Maintenance field
 • Good command of English will be advantage

28-Nov-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ. (อุตสาหการ) หรือสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับบังคับบัญชา
 • มีความรู้ความสามารถใช้ EXCEL, Power point

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Logistic
 • 5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Supervise the work of logistic specialist and plan

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Wema offers great candidates the opportunity to
 • build a career in a fast-growing dynamic global
 • company, an attractive remuneration package

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 – 5 years’ experience in ERP/MRP analysis
 • Bachelor’s degree or higher in business admin
 • Strong knowledge in production, materials planning

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 20-25 years old.
 • 1-2 years in Experience for production control.
 • Excellent communication/Interpersonal skills.

28-Nov-16

 

Applied
 • Experience 5 years in production planning
 • Automotive product only
 • Communicate in english or Japanese

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business
 • 8 years experience in Automotive industry
 • Good communication, strong interpersonal

28-Nov-16

 

Applied
 • Graduated Bachelorin industrial engineer orrelate
 • Positive thinking
 • Experience 0-2 years.

17-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.