• เคยมีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์
 • จบตรงเทคโนโลยีการพิมพ์
 • มีทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารงาน

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Inventory Management
 • Production Planning Management
 • Experienced working in big size manu500operations

24-Jul-17

 

Applied
 • BA in Electrical - Mechanical -Industrial Engineer
 • 5 years working experience in Supply Chain
 • Able works full time at Prachinburi Province

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • At least 5 - 10 years solid working experiences
 • Leadership, management, Strong analytical skills

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for production planning & scheduling
 • Multi-National manufacturing & production company
 • Experience in fast-moving products

20-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้ระบบ Sap และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.