• มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Strong knowledge in Production and Demand Planning
  • Knowledge in Supply chain and Logistic
  • Good command of English

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.