• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมการผลิต
  • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
  • มีภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.