• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมการผลิต
  • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
  • มีภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Sourcing and Production Manager
  • Experienced in garment business
  • Possess sense of fashion

20-Jun-17

 

Applied
  • Degree Holder in either an Engineering, Industrial
  • 3 years experience as a manufacturing
  • Experience in TPM would be advantageous

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.