• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

23-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Meal, etc.
 • High Reputation Automotive Parts Manufacturer
 • At least 3 yrs. experience in Heat Treatment

22-Jun-17

 

Applied
 • Age over 32 years old, male, Thai nationality.
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Technical skill in CNC machine

21-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male age over 38 year.
 • Experience in Leader shift at least 4 years.
 • Communicate in English.

21-Jun-17

 

Applied
 • 5 years experience as a production engineer
 • Good analytical, problem skills
 • Have knowledge of ISO 9001 and TS16949

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 22-30 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Can working under pressure

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

18-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.