• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

08-Dec-16

 

Applied
 • Process
 • Production
 • Maintenance

07-Dec-16

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Control & follow up the production line
 • Plan and control manpower in production line
 • Control all equipment,machines,and tools

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Science in Business management
 • At least 5 years manufacturing supervisor
 • Working experience in automotive interior

07-Dec-16

 

Applied
 • understand the quality control and quality assuran
 • 3 years or more of experience in Automotive part
 • Be audit supplier for the production process

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

05-Dec-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachalor degree in Pharmacy/ Engineering / Science
 • 1-2 years exp FMCG or Pharmaceuticals business
 • Able to communicate in English

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.