• มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Bolt , Scruw
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or High Vocationa
 • Experience in production line management
 • Strong production problem solving and analysis

16-Feb-17

 

Applied
 • Preparing operator,machine available and control
 • Prepare operator (manpower) follow master plan
 • Control finish goods transferring to other section

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC
 • Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตำแหน่งวางแผนการผลิตต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 24-36 years old
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • 2 years’ experience in Production control

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.