• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
 • มีภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Engineering,QA,Production & Safety
 • minimum TOEIC score 550
 • A fresh graduate,or those with maximum 2 years Exp

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

27-May-17

 

Applied
 • Develop and improve manufacturing process
 • Improvement process activities on product quality
 • Provide consulting processes to Production

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนการทำงานและรายงานผล

25-May-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL OR EXPATRIATE
 • 5+ years as a Production Engineering Manager
 • Knowledge of large ERP systems such as SAP

25-May-17

 

Applied
 • New Product Engineer/Project Electrical Appliance
 • Stamping Press machine maintenance/Production
 • Able to work at Amata IE Chonburi + 5 days working

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Bachelor Degree in mechanical
 • Six Sigma Black Belt Certificate
 • A strong production engineering

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • วิศวกรด้านการผลิต

24-May-17

 

Applied
 • Drafting fabrication drawings (Autocad 2010)
 • Estimation of material quantities for projects
 • Experiences 2 years in production oriented autocad

24-May-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Male or Female 25-30 years
 • experience 3 - 5 years in Information Technology

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.