• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001 และ GMP
 • สามารถทำงานเป็นทีม , มีภาวะผู้นำ

29-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 23-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Summarize and report the Production Inspector
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 3 years experience in Silicone Keypad, Electronics
 • Good management skill in project management

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.