• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

22 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
 • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Male or Female, 25 – 45 years old
 • 1 years’ experience in Production

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านควบคุมการผลิต

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

22 hours ago

 

Applied
 • To standardize policy of budget setting & review
 • To analyze the reasonableness of overall budget
 • To follow up actual result, budget plan

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Industrial Engineer ,Mechanical Engineer
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan or Control

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Production and Material Planning.
 • Bachelor's degree in Engineering field.
 • Analytical skills , Coordinating skill

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Industrial Management
 • 3-5 years’ experience in Purchasing and Production
 • Good command of English or Japanese Speaking

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • to improve QA skill with expanding division in com
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to grow with the company

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกลโรงงาน
 • ควบคุมคุณภาพ ดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิต

26-Apr-17

 

Applied
 • Production lanning / production control
 • inventory planning
 • new product planning

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขา IE, supply chain management
 • ประสบการณ์วางแผนและควบคุมการผลิตอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical enginee
 • Minimum 5-year experience in sales of industrial
 • Strong communication skill in Thai and English.

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree Industrial Technology
 • Good English communication and Analytical skills.
 • Responsible for material planning for Raw Material

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in one of world’s famous manufacturer
 • To promote new innovation to Thailand market
 • To be a specialist in Production Control field

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan a production schedule for the job
 • Implement and control the production schedule
 • Review and adjust the schedule where needed

26-Apr-17

 

Applied
 • Budget work plan, manufacturing cost
 • 3 years supervisory experience in supply chain
 • Experience in Garment Manufacturing is perfect

26-Apr-17

 

Applied
 • Production Control
 • Japanese N3, N2
 • MS Office, Visio, CAD (2D)

26-Apr-17

 

Applied
 • Diploma in general management
 • 1 year or more experience in production control
 • Computer literate in MS office

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Industrial Engineering
 • Good command of English is a must
 • High responsibility, work well under pressure

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • 5 years+ in planning planning and process control
 • Be able to work in Chachoensao.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

25-Apr-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • knowledge of ISO or TS
 • Handle in MRP
 • Work in Laos

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 - 10 years of working experience in Data Center
 • Good English both spoken and written.
 • Knowledge of AS/400 and UNIX

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age 25-35 years old.
 • Degree in MBA, Statistic, IE Engineer.
 • Experience 2-5 years in Production Planing.

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับด้านการผลิต
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
 • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Fast learning, proactive, able to work with all
 • Work 5 days a week

24-Apr-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้าระหว่างจัดส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์
 • ประสานงานระหว่างฝ่าย และลูกค้าภายนอก
 • สรุปงานประจำกะ

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช,พัฒนาพันธุ์พืช
 • ประสบการณ์ไม่จำกัด

22-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 year experiences in production planning
 • Approval for production order for assembly line
 • Advise subordinates for problem solving

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female 27-35-year-old
 • Good command in Japanese (Level-N2 up)
 • Control production and report production

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Co-operation planning, Material control
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • Follow up customer service, Production planning

17-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

13-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.