• เพศ ชาย หรือ หญิง
 • บันทึก รับเข้า/จ่ายออก ของสินค้า
 • สามารถทนรับแรงกดดันได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับด้านการผลิต
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Organized and able to problem-solve.
 • Good command in English
 • Bachelor degree

21 hours ago

 

Applied
 • Production Control
 • 1-2 years experience in electronic market
 • Bachelor in Industrial & Industrial

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ปวช. ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Thai National, Male, aged 27 - 35
 • Bachelor Degree in Engineering related field
 • Experience in Semiconductor or Electronic fields

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

22-May-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female 38 - 40 years
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7 years experience in production planning

22-May-17

 

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

22-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

21-May-17

 

Applied
 • มีละเอียดรอบคอบในด้านตัวเลข
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 1-2 ปี
 • จัดทำแผนการผลิต

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree and Master’s Degree
 • Good command of written and spoken English
 • More than 3 years of experience in production

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Control field
 • Knowledge TS 16949/ ISO14001/OHSAS18000
 • Fast learner and able work well under pressure

19-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 3 years experience in data entry
 • Good command in English skills

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in logistics, production technology
 • Male/Female age 22 - 28 years old
 • TOEIC Score at least 400 points

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Industrial Management
 • 3-5 years’ experience in Purchasing and Production
 • Good command of English or Japanese Speaking

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years in material planning, production
 • Degree in Statistic, Industrial Engineer
 • Issue order material to supplier

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Industrial Engineer ,Mechanical Engineer
 • มีประสบการณ์ด้าน Production plan or Control

18-May-17

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

18-May-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Budget work plan, manufacturing cost
 • 3 years supervisory experience in supply chain
 • Experience in Garment Manufacturing is perfect

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ

18-May-17

 

Applied
 • Experience in Production and Material Planning.
 • Bachelor's degree in Engineering field.
 • Analytical skills , Coordinating skill

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ เขียนใบขอซื้อนอกประเทศ

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขา IE, supply chain management
 • ประสบการณ์วางแผนและควบคุมการผลิตอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

17-May-17

 

Applied
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกลโรงงาน
 • ควบคุมคุณภาพ ดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิต

17-May-17

 

Applied
 • Production lanning / production control
 • inventory planning
 • new product planning

17-May-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • 5 years+ in planning planning and process control
 • Be able to work in Chachoensao.

16-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

15-May-17

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

13-May-17

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้

13-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.