• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To improve QA skill with expanding division
 • To utilize your interpretation skills to expand
 • To grow with the company

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Production Planning and Scheduling
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Analytical thinking and problem solving

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.