• เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years experience in Business Data analytics
 • A good understanding of databases, SQL
 • Thai Nationality

12 hours ago

 

Applied
 • TMB Head Office
 • Bancassurance
 • Banking / Finance

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Pharmacy or Related Sciences
 • 3 years experiences in health care business
 • Experiences in palliative, oncology, and long-term

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age between 21 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering Fields
 • 1 year experience in New Product Development
 • 1 year experience in Automotive or Electronic

22-May-17

 

Applied
 • Minimum 10 years in Automotive industry
 • Dynamic, Hands-on Action Oriented individual
 • Identify Finished Tyre suppliers

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Energetic, Self-motivated, creative

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering or Science
 • 3-5 year working experiences
 • Experience in design of, or technical exposure

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • presentation skill, Selling Skill, can do attitude
 • Pharmaceutical or Science background
 • teamwork, negotiation, business mindset,

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Medical Technology
 • 2 years experience in business
 • Be able to handle work in any kinds of situation

22-May-17

 

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

20-May-17

 

Applied
 • 2 – 3 years of experience in Product Specialist
 • Have knowledge of Network / Infrastructure
 • English proficiency, both verbal and written

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age not over 30 years old
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Good command of MS Office

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to contribute new setup organization
 • Able to work in Japanese well known company
 • be promoted to manager if your performance is good

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • ขยันและอดทน
 • สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Specialist : Focus on CLOUD product
 • Strategic planning, Product development
 • Self- motivated, Energetic

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ดูแลยอดขายของสินค้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

18-May-17

 

Applied
 • Supports internal/external customers
 • Gains internal/external customer acceptance
 • Maintains professional and technical knowledge

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Wound Care
 • Product Specialist
 • Sales Management

18-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • สาขาชีวเคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้าน Genomics

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • สาขาวัสดุศาสตร์, โพลิเมอร์
 • เข้าใจเกี่ยวกับ Thermal analysis, Rheology

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีพาหนะส่วนตัว

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสินค้า เกี่ยวเกี่ยวเครื่องมือวัด เซนเซอร์
 • ติดต่อประสานงาน พบปะลูกค้าภายนอกบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลและ Support ตัวสินค้าที่ดูแล กับลูกค้า

17-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • Strong technical skill in 3D CAD design
 • At least 3 - 5 years experience in drawing role

17-May-17

 

Applied
 • One of the leading medical electronic equipment
 • To travel overseas and enhance skill and knowledge
 • Attractive package and good location

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Implement sales & micromarketing activity
 • Explore a new opportunity in medical schools
 • Roll out sales & micromarketing activity align

17-May-17

 

Applied
 • 2 years experience in Microsoft Infrastructure
 • Bachelor degree or higher in Computer, Computer
 • Male or Female, 25-32 years of age

17-May-17

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

17-May-17

 

Applied
 • Investment / Mutual fund exp
 • English is a must
 • Finance or Investment Product by background

17-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางดานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • สำรวจรูปแบบสินค้าที่ต้องการและทำรายงานสินค้า

17-May-17

 

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

15-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

15-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Development Strategy
 • Product Marketing Knowledge
 • Good Command in English communication skill.

10-May-17

 

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Trade Finance
 • High energetic, proactive and collaborate

09-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Cash management
 • High energetic, proactive and collaborate

09-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.