• ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลสินค้า เกี่ยวเกี่ยวเครื่องมือวัด เซนเซอร์
 • ติดต่อประสานงาน พบปะลูกค้าภายนอกบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลและ Support ตัวสินค้าที่ดูแล กับลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience in Marketing
 • Experience in Product and Pricing strategy
 • Knowledge of automotive product development proces

7 hours ago

 

Applied
 • presentation skill, Selling Skill, can do attitude
 • Pharmaceutical or Science background
 • teamwork, negotiation, business mindset,

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree in Medical Technology
 • 2 years experience in business
 • Be able to handle work in any kinds of situation

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 • มีเวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Good command of English.
 • 3-5 years working experience

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Good command of English.
 • 3-5 years working experience

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าได้ดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age between 22 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the leading medical electronic equipment
 • To travel overseas and enhance skill and knowledge
 • Attractive package and good location

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

22-Apr-17

 

Applied
 • Experience in IT Product Marketing
 • Degree in Marketing/ IT/ Computing
 • an aggressive self-starter

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics,Mechatronics and Biomedical
 • Exp. in Medical Device, esp. patient monitor
 • Good command in English and able to travel

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Finance
 • 5 years of experience in Finance
 • General knowledge of Tax, Finance

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

21-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or Related Sciences
 • 3 years experiences in health care business
 • Experiences in palliative, oncology, and long-term

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male / Female, Age:About35 year
 • Superior written, verbal and presentation skills
 • Have a good grasp in the planning, development

21-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • คิดค้นเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ดูแลยอดขายของสินค้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Medical Devices or Pharmaceutical
 • Experienced working with CS and Perfusionist
 • Excellence English communication skill

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related fie
 • 3-5 years working experience
 • Good command of English.

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • 3-5 years working experience
 • Good command of English.

20-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experiences in Sales
 • Have knowledge in statistics
 • Good interpersonal & good service mind

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Environment/ Chemical
 • New graduate or 0-3years’ experience
 • Excellence Presentation Skill,Communication

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • least 2 - 4 years experience
 • Openess, creativity

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

19-Apr-17

 

Applied
 • TMB Head Office
 • Bancassurance
 • Banking / Finance

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Have good experience in CLOUD
 • Good customer service
 • Has knowledge in CLOUD

19-Apr-17

 

Applied
 • Product
 • เครื่องมือแพทย์
 • Aesthetic

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age not over 30 years old
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Good command of MS Office

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 3 years of experience in Product Specialist
 • Have knowledge of Network / Infrastructure
 • English proficiency, both verbal and written

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science/ Nursing.
 • Experience in Surgical Equipment, Stent, Baloon
 • Own transportation and driver license.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Specialise knowledge for telecom products
 • Good BONUS (2-7 months)
 • NOT SALE JOB

19-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • good knowledge in Audio-Visual
 • especially in Projector sales
 • Good presentation and negotiation skills

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Science, Pharmacy
 • 5 years experience in a sales(Health Care, Pharma)
 • Able to travelling

18-Apr-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 22 ปี จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี

08-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.