• ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Nursing, Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male / Female, Age:About35 year
 • Superior written, verbal and presentation skills
 • Have a good grasp in the planning, development

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related fie
 • 3-5 years working experience
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • 3-5 years working experience
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Chemical/Petrochemical Products Lap Engineer
 • Good Command of English
 • Technology Development

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Specialist : Focus on CLOUD product
 • Strategic planning, Product development
 • Self- motivated, Energetic

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • At least 1-5 years experience
 • Excellent communication

19-Mar-17

 

Applied
 • Product Specialist in Visual Product
 • Experienced in Sale Engineer
 • Support technical solution

10-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.